Върни се горе

До края на месец септември ще бъде изготвен цялостен анализ на здравната система у нас и ще бъде създадена пълна база данни за нея, на основата на бъдещите региони на страната. Тя ще включва данни за броя на населението, демографските показатели (продължителност на живота, смъртност, раждаемост и други), медико-статистическа информация за заболяемостта в региона, брой лечебни заведения и потребностите на населението от качествени здравни услуги.

Това реши на проведеното си първо заседание Междуведомствената група за актуализиране на Националната здравна карта в съответствие с европейските стандарти и изисквания за регионално планиране и управление. Комисията бе сформирана със заповед на министър-председателя Сергей Станишев, оглавява се от заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев и в нея влизат експерти от Министерски съвет и четири министерства – на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на труда и социалната политика.

Обобщената и систематизирана информация за тенденциите в демографското развитие и потребностите от качествени здравни услуги в бъдещите региони на страната е основата за разработването на регионални здравни карти. Изготвянето на анализа представлява първият етап от създаването на Национален план за развитие на здравеопазването, който ще определи приоритетите за развитие, нуждата от инвестиции в медицинско оборудване, от развитите на специализирани здравни услуги. Целта е в съответствие с тези изисквания да бъдат разработвани проекти, с които да се кандидатства за средства от Кохезионния и структурните фондове на ЕС.

Предвижда се в регионален план да бъде усъвършенствана системата на болничната помощ. Тя ще отчита здравните потребности на хората в съответния регион и осигуряването им на необходимото им качествено болнично лечение. В регионите ще се развиват от високотехнологичната университетска болница, през областните болници, които са гръбнакът на здравеопазването, до общинските болници. Всяка от тях трябва да определи и изпълнява своята мисия, спрямо реалните потребности на населението. Ще се усъвършенства и системата на спешна медицинска помощ, като активно се използват съвременните средства за комуникация. Адекватен на реалните потребности в регионите трябва да стане и броят практики в общопрактикуващите лекари в доболничната помощ.

При изготвянето на анализа и регионалните здравни карти МЗ съвместно с Министерството на труда и социалната политика ще търсят разширяване на възможностите за съвместни дейности - за обединяване на медицинската помощ и социалната защита, предоставяне на хората в региони в тежка демографска ситуация на специфични медицински и социални услуги.

Сподели в: