Върни се горе

Днес, 28 март 2006 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-91 от 13 март 2006 г. на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, се проведе съвместна среща на Консултативния комитет с председател д-р Емил Райнов – зам. министър на здравеопазването и зам. председател г-н Кирил Ананиев – зам. министър на финансите с фирмите - производители и доставчици на лекарства и медицински консумативи на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и смесено ( държавно - общинско ) участие.

В срещата взеха участие представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите и Националната здравноосигурителна каса. Бяха обсъдени проблемите относно възможностите за обслужване на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ и поетапното им уреждане .

Участниците в срещата взеха решение до края на месец май Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса да извършат финансов анализ и да разработят заедно с лечебните заведения за болнична помощ оздравителни програми за тяхната дейност до края на 2006 г.

На основата на оздравителните програми Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса ще предложат на фирмите ( производители и доставчици ) механизъм за обслужване на просрочените задължения за лекарства и медицински консумативи.

Представителите на доставчиците поеха ангажимента да не начисляват лихви върху просрочените задължения до края на 2006 г.

Сподели в: