Върни се горе

До една – две години България ще има съвременна мрежа от лечебни заведения за психиатрична помощ, в която ще се осъществява модерно лечение, отговарящо на най-новите научни и медицински изисквания в тази област. Това увери министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски при посещението си днес, 20 декември, в Клиниката по психиатрия в Многопрофилна болница за активно лечение „Александровска”.

Реформата в областта на психичното здраве е една от приоритетните задачи в политиката на МЗ. Тя е насочена към намаляване на институционалната зависимост на лицата с психични разстройства, към тяхната интеграция и равнопоставеност в обществото, преминаване към грижи и услуги за психично болните в общността и хуманизиране на лечението им. Министър Гайдарски посочи, че проблемите на психичното здраве и неговото подобряване са включени като специален раздел в Националната здравна стратегия и това доказва сериозното отношение, което за първи път се обръща на психиатричната помощ нас. Проблемите на психичното здраве и лечебната мрежа в тази област бяха обект на специално внимание при партньорските проверки от мисиите на Европейската комисия, напомни проф. Гайдарски. В резултат на активната работа на МЗ и специалистите в ЕС страната ни влиза като изпълнила всички ангажименти в областта на психичното здраве.

МЗ полага усилия за модернизиране и обновяване на болничната психиатрична мрежа. От началото на 2007 г. започва основен ремонт на клиниките по психиатрия и неврология в МБАЛ „Александровска”. Строително-ремонтните работи възлизат на близо 5 млн. лв., осигурени от Световна банка по линия на изпълнявания от МЗ проект „Реформа в здравния сектор” и бюджета на МЗ. Предвижда се първият етап да бъде завършен през март 2008, а вторият – през юни 2008 г. С проекта напълно ще бъде обновена базата на клиниката, подчерта нейният завеждащ доц. Вихра Миланова, национален консултант по психиатрия. Така в нея ще се създадат необходимите условия за лечение, съответстващи на световните изисквания за обслужване на психично болни, защото целта е да предоставим най-доброто лечение на тази група болни, каза доц. Миланова.

Нашата цел е да се осигури по-качествена помощ за тези пациенти и едно от условията за това е обновяването на лечебната база, смята министър Гайдарски. През тази година нова модерна база бе изградена за Държавната психиатрична болница в Паталеница, отчете министър Гайдарски. Извършена бе реконструкция модернизация на бивше студентско общежитие в Пазарджик на стойност близо 2 млн. лв., осигурени от МЗ, и психиатричната болница вече е пребазирана в новата модерна сграда. Ремонтни работи се извършват и в държавните психиатрични болници в Бяла и в Нови Искър. Тези действия са част от цялостната ревизия на отношението на държавата към психиатричната помощ, която се извършва в момента, заяви министърът.

В съответствие с европейските изисквания дейността на МЗ е насочена към въвеждането на нов модел за психично-здравна помощ – т. нар. психиатрия в общността. Нашата цел е да помогнем на хората с психични проблеми като ги върнем в обществото, да работим за тяхното социализация, те да се чувстват равноправни, каза министър Гайдарски. Той съобщи, че съвместно от МЗ и водещите специалисти по психиатрия е разработена програма за въвеждането на новите форми и принципи на психиатрична помощ и развитие на психиатричната мрежа, която ще се реализира от следващата година.

Сподели в: