Върни се горе

Лекарствените продукти за всички заболявания, заплащани от републиканския бюджет по реда на Наредба № 34 за скъпоструващо лечение, са осигурени. Днес, 15 март, изтече срокът за сключване на договорите за тяхната доставка. Министерството на здравеопазването сключи договори по всички 136 позиции. От началото на миналата седмица започна и доставката на тези лекарства до лечебните заведения.

Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов на проведената днес пресконференция в Министерството на здравеопазването.

При провеждането на тръжната процедура за 2006 г. е постигнато рязко снижение на цената на голяма част от медикаментите, което позволи да се закупят много по-големи обеми по някои от позициите, обобщи резултатите от договарянето д-р Райнов.

Тридесет скъпоструващи лекарствени продукти значително поевтиняват в резултат на въведените от Министерството на здравеопазването нови условия и правила за включването им в списъка и провеждането на тръжната процедура за доставката им.

Заместник-министърът посочи, че при 7 от лекарствата снижението на цените, постигнато след провеждане на търга за 2006 г., е от 27% до 45% в сравнение с референтната максимална стойност, определена в Наредбата № 34 на МЗ, над която МЗ няма да заплаща. Самата референтна цена, принципът за която бе въведен за първи път с Наредба № 34, гарантира намаление на цените, тъй като тя е средноаритметичната от трите най-ниски стойности в 8-те референтни страни - Словения, Гърция, Чехия, Полша, Словакия, Румъния, Унгария, Латвия.

Най-драстично е намалението на цените при лекарствата за лечение на онкологични заболявания. С 45,8% поевтинява епирубицин, с 41,5% - калций фолинас. С 30% по-ниска цена ще плаща държавният бюджет за осигуряването на паклитаксел, с 30,5% по-евтин е цитарабин (всички по международни непатентни наименования).

С 42% по-ниски цени са договорени при кръвни фактори, които МЗ ще заплаща.

Цените на 17 лекарства падат с 10 до 25%.д тях също са лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания.

При други 6 позиции намалението на цените е до 10%.

Това, което през 2005 г. е закупено за близо 100 млн. лв., сега е договорирано на обща стойност 68,8 млн. лв., като обемите на някои лекарства са увеличени с над 50%, съобщи д-р Емил Райнов.

За нуждите на пациентите през 2006 г. са увеличени количествата лекарствени продукти, които са включени в основните терапевтични схеми, както и за осигуряването на базовата терапия на пациентите с онкологични заболявания. Въвеждането с наредбата на ясни правила за базисно лечение, както и увеличените количества за него дава възможност за осигуряване на терапия на повече пациенти в по-ранен стадий, което повишава шансовете за постигане на благоприятен резултат.

Увеличени са и количествата на антиеметиците и опиоидните аналгетици, които се използват при тези пациенти.

По-голямо е и количеството на имуносупресорите, които се прилагат при трансплантирани пациенти.

С въвеждането на новия ред за заявяване, разпределяне, отчитане и заплащане на скъпоструващите лекарства ще се знае точно кое лекарство при кой пациент отива. Засилва се и контролът по отчитането на разходите за скъпоструващите лекарства, заяви д-р Райнов.

Така Министерството на здравеопазването реализира една от основните си цели, която бе поставена при провеждането на тръжната процедура за доставка на лекарства по реда на Наредба № 34 за нуждите през 2006 г. - да повиши ефективността при използване на обществените средства за скъпоструващи лекарства и в рамките на определения бюджет да гарантира лечението на повече болни, при спазване на изискванията на съвременните терапевтични схеми, подчерта зам.-министър д-р Емил Райнов.

По неговите думи освен чувствителното понижение на цените на много от осигуряваните от МЗ лекарства, през тази година с Наредба № 34 за скъпоструващо лечение е заложен и нов начин за контрол по тяхното разпределяне, така че ще се знае пътят на всяка една опаковка при кой пациент точно отива. Целта е да се прекъсне една порочна практика и всеки нуждаещ се болен да получи необходимите медикаменти.

Д-р Райнов поясни, че диспансерите ще се отчитат по електронен път всеки месец разпределените медикаменти - до кой пациент точно какво лекарство е стигнало. Регионалните центрове по здравеопазване ще контролират получените данни. По този начин ще се знае във всеки един момент къде са разпределени съответните лекарства. При констатирани нарушения ще има административни наказания, обеща зам.-министър Райнов.

Спецификацията за лекарства, заплащани от МЗ чрез държавния бюджет за нуждите на пациентите през 2006 г., включва 136 позиции. В процедурата участваха 37 кандидати с 58 оферти. Комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти. Лекарствата ще бъдат доставяни но 28 фирми-дистрибутори.

Съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването тръжна документация единствен критерий за оценка на офертите е предложената единична цена, като участникът, предложил най-ниска цена, се определя за изпълнител на обществената поръчка. С това изискване МЗ защитава обществения интерес, тъй като се изключва възможността за въвеждане на допълнителни изисквания, които биха породили съмнения за субективен избор.

С приетата през ноември 2005 г. Наредба № 34 на МЗ, по реда на която се проведе търгът за доставка на лекарства за 2006 г., се въведоха ясни и точни критерии, условия и правила за включване на заболявания и лекарства за тяхното лечение, заплащани от бюджета на МЗ, ред при изразходването на обществените средства и засилен контрол по отчитането на разходите. Процедурата по договарянето на скъпоструващите лекарства бе проведена при пълна прозрачност.

Сподели в: