Върни се горе

Структурата за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването отправя покана към неправителствени организации и специалисти, които желаят да участват в нейното реализиране в общините, утвърдени от Националния координационен комитет на Програмата.

Желаещите да се включат в конкурса, трябва да попълнят специален формуляр и да го изпратят на хартиен и магнитен носител на адрес:

Министерство на здравеопазването
Гр. София 1000Пл. Света Неделя № 5
Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Крайният срок за изпращане на формулярите е12 декември 2003 г. Важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация: aidsprogram@mh.government.bg

Сподели в: