Върни се горе

Първият дневен център за психично здраве в общността, изграден в България в рамките на проекта “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, бе открит днес, 8 април, в Благоевград.

Проектът се осъществява в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за страните от Югоизточна Европа съвместно с Европейския офис на Световната здравна организация и Съвета на Европа.

Центърът бе открит от регионалния директор за Европа на Световната здравна организация д-р Марк Данзон и министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев. На церемонията присъстваха проф. д-р Владимир Димов, министър на здравеопазването на Македония, г-н Мелетис Цаферис, изпълнителен секретар по оперативната програма в Министерството на здравеопазването и социалната солидарност на Гърция, г-жа Весна Пуратич, регионален координатор на Проекта за психично здраве към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, представители на Министерството на външните работи и на Министерството на труда и социалната политика и други гости.

Новооткритият дневен център за психично здраве в общността е предназначен да обслужва болни с хронични психични разстройства, които в резултат от боледуването си са загубили социалните си умения, уменията си за самостоятелен живот и поради това са изолирани от естествената среда, в която са живели. Оказваните в него услуги са насочени основно към социална рехабилитация, като ще бъде осигурена периодична консултация от специалист-психиатър.

По този начин в центъра в Благоевград ще се реализира новият модел за работа и медицинско обслужване на хората с психични проблеми – т. нар. “психиатрия в общността”, който на практика представлява същинската реформа в психиатричната помощ.

Нейните основни принципи са насочени към хуманизиране на психиатричната помощ – замяна на старите форми на обслужване в специализирани институции с алтернативна система, премахване на изолацията и последващата десоциализация на тези болни, изграждане на психично-здравни служби в общността, борба срещу стигмата и дискриминацията, предлагане на грижи за осигуряване на равноправен живот в естествено обкръжение.

Осъществяването на новите дейности и услуги в дневния център в Благоевград ще изгради интегриран модел за психично-здравна помощ, който ще бъде приложен и на национално ниво.

Проектът “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, в рамките на който бе изграден дневният център в Благоевград, стартира в като част от Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност през 2002 г. и протече в 2 фази.

Първата фаза бе на обща стойност 38 000 евро. През нея бе направена оценка на психиатричната помощ във всяка от 8-те страни и бяха предложени промени в законодателството и разработване на програми за психично здраве.

Втората фаза на проекта стартира през 2004 г. с избора на регион за разработване на модела на нова форма на обслужване. За място на дневния център за психично здраве бе предпочетена община Благоевград заради нейното перспективно и стратегическо за страната развитие, значителното присъствие на млади хора и квалифицирани кадри в областта на социалната психиатрия, възможностите за трансгранично сътрудничество, подкрепата на местната власт за проекти със социален ефект. Изграждането на центъра в Благоевград – капиталови разходи (ремонт и обзавеждане) и обучение на екипа е на обща стойност 87 000 евро.

Центърът е пример и за успешно междуведомствено сътрудничество между институциите у нас. Освен Министерството на здравеопазването, с него е ангажирана и община Благоевград като собственик на лечебното заведение, а издръжката му за 2005 г. е осигурена със средства от Министерството на труда и социалната политика, след спечелен проект в Агенцията за социално подпомагане от общината.

Реформата в областта на психичното здраве е един от приоритет на националната здравна политика. В резултат от дейностите по проекта по Пакта за стабилност у нас бе разработена Политика за психично здраве и Национален план за действие 2004-2012 г.,които правителството утвърди през юли 2004 г. С влизането в сила от 1 януари 2005 г. на Закона за здравето факт станаха и промените в българското законодателство в областта на психичното здраве, лечението и защитата правата на хората с психични разстройства.

Приемането и реализирането на тези документи са израз на ангажираността на правителството с решаването на проблемите на психичното здраве в съответствие с европейските критерии в тази област.

Сподели в: