Върни се горе

Днес, четвъртък, 29 септември, от 10.30 ч. в зала “София 3” на хотел “Кемпински - Зографски” започва двудневна Регионална междуправителствена консултативна конференция на високо ниво за политическа подкрепа на Рамковата конвенция за контрол на тютюна.

В международната среща ще участва министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

От 12.30 ч. в зала “София 3” ще се проведе пресконференция.

Конференцията ще се ръководи от д-р Марк Данзон, регионален директор за Европа на Световната здравна организация. В работата й ще участват делегации, водени от министри и заместник-министри на здравеопазването на 8-те държави, участващи в Инициативата за социално сближаване – Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора, Македония и България. Техни представители ще са и заместник-министри на външните работи, на правосъдието и председателите на парламентарните комисии по здравеопазване. Ще присъстват и представители на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност и на държавата-донор на проекта – Норвегия.

Форумът се осъществява в изпълнение на проекта “Изграждане на капацитет в областта на общественото здраве с цел укрепване на контрола върху тютюна в Югоизточна Европа” в рамките на Здравната мрежа по Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа.

Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация е първият международен документ в областта на общественото здраве. Тя бе приета на 21 май 2003 г. от 56-ата Световна здравна асамблея и е в сила от 27 февруари 2005 г. България подписа Конвенцията на 22 декември 2003 г. Правителството на България одобри документа с предложение да бъде ратифициран от Народното събрание.

Министерството на здравеопазването провежда последователна политика за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето и отрицателните здравни последици от него. От 2002 г. МЗ реализира приетата от правителството Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето. Във влезлия в сила от 1 януари 2005 г. Закон за здравето и в последвалата го наредба са регламентирани забраната на тютюнопушенето в закритите обществени и работни места и обществения транспорт и контрола върху спазването й. Приетите мерки целят намаляване на рисковите фактори, свързани с тютюнопушенето, и опазване на здравето на българските граждани.

Сподели в: