Върни се горе

Днес, 23 март, 17.00 часа, е крайният срок за подаване в Министерството на здравеопазването на оферти за участие в откритата процедура за доставка на лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, за нуждите на страната за 2005 г.

През 2005 г. по реда на наредбата Министерството на здравеопазването ще достави130 лекарствени продукта в 165 лекарствени форми и концентрации за 12 заболявания. Предвидените количества са на обща стойност 90 млн. лв., което представлява 25% увеличение спрямо 2004 г. За периода 2002–2005 г. доставките на лекарства по реда на наредбата са нараснали с около 70% в стойностно изражение.

Лекарствата, които МЗ осигурява чрез откритата процедура, дават възможност да се провежда съвременна и високоефективна терапия, като се защитава общественият интерес и най-ефективно се използват средствата на данъкоплатците. Целта е навременно и ритмично снабдяване с лекарства на хора със заболявания, изискващи скъпоструващи, животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти. Сред тях са основно продукти за химиотерапия и хормонотерапия за лечение на злокачествени заболявания; хипофизарен нанизъм и синдром на Търнър (соматотропен хормон); състояния след трансплантация на органи и тъкани (циклоспорин, микофенолик); терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа (еритропоетин, железни препарати, аминокиселини); вродени коагулопатии (кръвосъсирващи фактори); муковицидоза; СПИН и други.

Очаква се резултатите от търга да бъдат обявени до края на първата десетдневка на април и класираните фирми-дистрибутори да започнат доставка на медикаментите до съответните лечебни заведения.

Потребностите на пациентите до приключването на обявената процедура за договаряне на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за нуждите на 2005 г. и новите доставки ще бъдат задоволени с осигурените от МЗ допълнителни количества лекарства, договорите за които бяха подписани в понеделник, 21 март. Заявките за тяхното разпределение ще бъдат изпълнени до края на тази седмица и медикаментите ще бъдат доставени в лечебните заведения. От началото на 2005 г. МЗ договори и разпредели допълнителни количества скъпоструващи лекарства за над 3,5 млн. лв.

Сподели в: