Върни се горе

Днес, 21 април 2004 г., министърът на здравеопазването Славчо Богоев подписа договорите за доставка на скъпоструващи лекарства по реда на Наредба 23 за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, заплащани от републиканския бюджет, за нуждите на 2004 г.

По реда на Наредба 23 Министерството на здравеопазването осигурява скъпоструващи лекарства за тежки, хронични заболявания. По този начин държавата гарантира осигуряването на скъпоструващи лекарства за лечение на онкологични заболявания, за хемодиализа, генетични увреждания, обменни заболявания, заболявания на кръвта, СПИН и други изключително тежки заболявания, заяви на пресконференция днес министър Славчо Богоев. Всяка година Министерството на здравеопазването осигурява скъпоструващи медикаменти на стойност 50 - 60 млн. лв. и ваксини за 3 - 4 млн. лв.

С подписването на договорите днес, 21 април, приключи процедурата за доставка на скъпоструващи лекарства по Наредба 23 за 2004 г., след като вчера изтече срокът за обжалване на класацията. Въз основа на договорите са подготвени заявките до дистрибуторите и до края на месеца се очакват доставките на договорените лекарства.

Обявената открита процедура за 2004 г. беше за 124 лекарствени продукти. В търга са участвали 23 търговци на едро, като договори за дистрибуция са сключени с18 търговци на едро. През 2003 г. търговете за лекарства са спечелени от 23 търговци на едро. Наблюдаваното намаление на броя на търговците на едро показва и намаляване на конкуренцията на фармацевтичния пазар, коментира министър Богоев.

Процедурата протече на два етапа – открита процедура и пряко договаряне. В първата група са договорени 25 лекарства, а във втората – 99 медикамента.

За 124-те договаряни лекарствени позиции в МЗ са постъпили пет жалби. По откритата процедура има две жалби - за лекарствата паклитаксел (чиято доставка е за около 2 млн. лв.) и аминоглутатемид (за 168 000 лв.). Паклитаксел се прилага ограничено и за него съществуват алтернативи - тамоксифен и таксотер, които са осигурени в достатъчни количества и вече са разпределени. В повечето диспансери има достатъчни количества от продукта аминоглутатемид и засега няма заявки за преразпределение. Така че и за двата продукта няма опасност за пациентите, заяви министър Богоев.

По прякото договаряне са постъпили две жалби - за лекарствата ципротерон, който се прилага за лечение на рак на простатата и е на обща стойност около 250 хил. лв., и винкристин, който се прилага в онкохематологията и е на обща сума 130 000 лв. За ципротерон е обжалвана само таблетната форма, така че няма проблем с доставката на флакони, освен това има осигурени и други медикаменти от тази група. За винкристин няма наличен заместител.

Приключи и обявената от МЗ открита процедура за осигуряване на ваксини за нуждите на страната през 2004 г. В процедурата са взели участие 8 търговци на едро. Предстои подписването на договори за доставка на ваксините срещу хепатит B и срещу морбили, паротит и рубеола. За 15 лекарствени продукти ще се проведе пряко договаряне.В тази група са БЦЖ ваксина; ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш; ваксина срещу кримска хеморагична треска; ваксина срещу бяс; противоантраксен, противодифтериен, противотетаничен и противогазгангреносен серум.

Поради обжалване на фирма “Авентис Пастьор” доставките на ваксини бяха забавени с около 2 месеца., но страната не е била лишена от всички ваксини, съобщи д-р Радосвета Филипова, държавен експерт от дирекция “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол” към МЗ. От началото на 2004 г. МЗ полага всички усилия за осигуряването на родилните домове с противохепатитна и БЦЖ ваксина, които трябва да се приложат при новородените деца в първите дни след раждането. За останалите ваксини не е фатално, ако има известно закъснение при поставянето им. Общопрактикуващите лекари извършват поставянето на ваксините и тяхната роля е да обяснят това на гражданите. МЗ ще продължи да осигурява ваксините и не се налага гражданите да си ги купуват сами, почерта д-р Филипова.

МЗ няма проблеми с доставки на лекарства заради изпадането в неплатежоспособност на фирма “Магинед”, заяви министър Славчо Богоев. Всички 6 договора на МЗ с “Магинед” от миналата година са изпълнени и не очакваме никакви нови доставки. Остават само правни и финансови въпроси.

МЗ използва периода след разкритията за митническите и данъчни нарушения на “Магинед” за пълно изясняване на размера и статута на всяко вземане по договорите, страна по които е МЗ. Като резултат в момента имаме пълна документална яснота по всеки договор – какво като документи имаме и какво липсва, подчерта министър Богоев.

Министерството на здравеопазването дължи около 3 млн. лв. За около 2 млн. лв. от тях МЗ има всички отчетни документи и може да ги плати, а за1 млн. лв. – лекарствата са доставени, но не са представени всички документи и не могат да се извършат разплащания. Министерството не е извършвало никакви плащания от тези 3 млн. лв., тъй като заради прехвърляне на вземания на “Магинед” към други фирми и банки възниква въпросът на кого да платим, заяви министър Богоев. Очаква се юридическо решение, за да изплатим тези 2 млн. лв.

Всяка от болниците със задължения към “Магинед” решава същия казус за документално изясняване на вземанията – колко дължат и на кого да го платят, посочи министър Богоев. Агенцията за държавни вземания блокира суми, съответстващи на размера на задълженията, и с постъпващите нови суми болниците могат да оперират спокойно. Проблеми има само в болницата в Перник, останалите 6 болници работят нормално, подчерта министър Славчо Богоев.

Сподели в: