Върни се горе

Десет здравно-образователни проекта бяха одобрени за финансирани със средства от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в общ размер от 15 000 лева.

Петчленно жури в състав по един представител от министерствата на здравеопазването, на образованието и науката, на младежта и спорта, на Държавната агенция за закрила на детето и Националния център по обществено здраве извършиха класирането на представените в Министерството на здравеопазването регионални и локални здравно-образователни проекти, насочени към намаляване и предотвратяване на тютюнопушенето като водещ компонент на нездравословния начин на живот.

За субсидия за реализиране на такива проекти имаха право да кандидатстват неправителствени организация, учебни заведения, студентски сдружения, хигиенно-епидемиологични инспекции, национални центрове и лечебни заведения.

Конкурсът бе обявен на 7 август в официалния сайт на МЗ. До крайния срок – 22 август, в МЗ бяха получени 43 проекта – 24 от ХЕИ, 13 от неправителствени организации, 2 от училища, 2 от университети, 1 от фирма и 1 от физическо лице.

За разглеждане по същество журито допусна 29 проекта, отговарящи на обявените задължителни изисквания.

Въз основа на класирането журито направи предложение, което бе одобрено от министъра на здравеопазването, за финансиране от Националната програма за ограничаване на тютюнопушеното на следните проекти:

1. “Ще бъдеш здрав, ако не пушиш” на Младежки Форум 2001, Разград - 3000 лв. 2. Медийна кампания в сп. “9 месеца” на Столична ХЕИ - 2500 лв.
3. Информационна кампания на Природо-математическата гимназия “Добри Чинтулов”, Сливен - 1500 лв. 4. “Децата срещу тютюнопушенето” на Регионално движение “Екоюгозапад”, Благоевград – 1500 лв.
5. “Програма за борба с тютюнопушенето” на ХЕИ, Перник – 1500 лв.

6. “Тютюнопушенето – решение и изход има” на ХЕИ, Велико Търново – 1000 лв.

7. “Училище за пушачи” на Обществена коалиция за здраве, Добрич – 1000 лв. 8. “Аз не пуша – бъди като мен” на ХЕИ, Стара Загора - 1000 лв.
9. “Без тютюнопушене – по-силни и по-здрави” на Сдружение “Дъга”, Враца – 1000 лв.

10. “Избери си” на ХЕИ, Варна – 1000 лв.

Срокът за изпълнение на проектите е до средата на декември тази година.

Целта на осъществяваните проекти е да се повиши информираността на населението и рисковите групи към негативните здравно-социални и икономически последици от тютюнопушенето. Данните от проучвания за периода 1986-2001 г. сочат трайно повишаване броя на пушачите у нас. Броят на пушачите е нарастнал на 40.5% през 2001 г., като в тази група попадат всеки втори мъж над 15 години (51,7%) и почти всяка трета жена (29.08%). Особено тревожно е, че тютюнопушенето сред децата и жените се разпространява със значително по-висок темп. Относителният дял на децата-пушачи под 16-годишна възраст е 31.3% сред момчетата и 42.7% сред момичетата. Тревожен е и фактът, че 68.5% от децата в училищна възраст са пасивни пушачи у дома си, а в обществените заведения (кафенета, дискотеки, интернет-клубове) в ролята на пасивни пушачи са 91% от 16-годишните.

Сподели в: