Върни се горе

С Деня на влюбените “Св. Валентин” се отбелязва вторият етап на Националната кампания за превенция на ХИВ/СПИН. Тя е насочена предимно към младите хора в България на възраст между 15-24 години със специален фокус върху момичетата и младите жени и протича под мотото “ТИ РЕШАВАШ!”. Шестмесечната кампания стартира на 1 декември 2004 г. и се изпълнява в рамките на Компонент 7” на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - “Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище.

Целта на Националната кампания за превенция на ХИВ/СПИН сред момичета и млади жени “ТИ РЕШАВАШ!”е да се повиши информираността на младите хора за уязвимостта от ХИВ/СПИН и за безопасния секс, да се стимулира 1взаимната отговорност на партньорите по отношение на предпазването от заразяване с ХИВ и други полово предавани инфекции.

За празника “Св. Валентин” Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е подготвила 20 000 информационни брошури с вложени в тях презервативи. 8 000 от тях ще бъдат разпространени чрез списанията „Егоист” и „Ритъм, 3 600 ще бъдат раздадени в рамките на кампанията в столицата, а останалите 8 400 ще бъдат разпространени в цялата страна чрез партньорските организации на Програмата. Сред тях са Коалиция “Антиспин” и участващите в нея организации- Български младежки червен кръст, международната хуманитарна организация “Лекари без граници”, “Център за сексуално здраве” и 28-те регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в страната.

В деня на празника мобилен медицински кабинет на “Център за сексуално здраве” и екип на “Лекари без граници” ще раздават информационни материали между 12.00 и 16.00 часа пред НДК.

Няколко от компонентите на осъществяваната у нас Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, са насочени изключително към младите хора.Те са за намаляване на рисковото поведение сред подрастващите и младите хора във и извън училище, поддържане на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН сред интравенозните наркомани, намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромските общности (възрастова група 12-25 години). Основните дейности, осъществявани по Компонент 7 „Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора във и извън училище” в рамките на Програмата включват създаване на център за здравно образование; разработване на програми за здравно образование в българските училища; разработване на информационни и образователни материали за учители и младежи; създаване на програма за здравно обучение в училищата, университетите, и обучение на учители.

Компонент 7 се реализира в общините Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен.

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и се изпълнява от Министерството на здравеопазването.

Програмата стартира своята дейност през юли 2003 г. Основната й цел е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България. Програмата има 8 компонента, насочени към доизграждане на съществуващите структури, получаване на надеждна картина на разпространението на инфекцията, провеждане на специфични програми за превенция сред най-уязвимите групи и предоставяне на лекарства и грижи на хората, живеещи с вируса.

Сподели в: