Върни се горе

Към 15 октомври 2005 г. в България официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 582 ХИВ-серопозитивни лица.

Окoло 69% от заразените са мъже и 31% - жени. Около 70% от серопозитивните лица са на възраст от 20 до 39 години. Особено тревожен е фактът, че най-поразена е възрастовата група 20-29 г. – около 40% от всички новорегистрирани.

Запазва се тенденцията водещ да бъде сексуалният (полов) път на предаване на инфекцията – 91%. По кръвен път са се заразили 8%, а 1% са заразени по вертикален път (майка-дете).

Около 62% от всички ХИВ-серопозитивни лица са регистрирани в четири основни града - София (190), Бургас (77), Пловдив (47) и Варна (44).

От началото на 2005 г. новооткритите заразени с ХИВ са 67
, от които 44 мъже и 23 жени. За сравнение през 2003 г. бяха регистрирани общо 63 ХИВ-серопозитивни лица, а през 2004 г. - 50.

20 от серопозитивните са открити при изследване по тяхно желание, 20 лица са открити като лежащо болни в диференциално-диагностичен план, 7 заразени са открити като интравенозни наркомани, 5 – като кръводарители. Останалите са се изследвали като контактни на други ХИВ-серопозитивни лица и по други причини.

От новорегистрираните през 2005 г. най-младият заразен с ХИВ мъж е на 19 г., а най-възрастният - на 62 г. Най-младата заразена с ХИВ жена е на 17 г., а най-възрастната на – на 54 г.

Сподели в: