Върни се горе

В България към 21 ноември 2005 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 586 ХИВ-серопозитивни лица.

Около 69% от заразените са мъже и 31% - жени. Около 70% от серопозитивните са на възраст от 20 до 39 години. Особено тревожен е фактът, че най-поразената възрастова група е 20-29 години – около 40% от новорегистрираните.

Запазва се тенденцията водещ да бъде сексуалния (полов) път на предаване на инфекцията – 91%. По кръвен път са се заразили 8%, а 1% са заразени по вертикален път (майка-дете).

Около 62% от всички ХИВ-серопозитивни лица са регистриране в четири основни града – София (193), Бургас (77), Пловдив (47) и Варна (44). От началото на 2005 г. новоткритите заразени с ХИВ са 71, от които 47 мъже и 24 жени. За сравнение през 2003 г. бяха регистрирани общо 63 ХИВ-серопозитивни лица, а през 2004 г. – 50.

20 от ХИВ-серопозитивните са открити при изследване по тяхно желание, 20 са открити като лежащо болни в диференциално-диагностичен план от техните лекуващи лекари, 11 заразени са открити като интравенозни наркомани, 5 – като кръводарители. Останалите са се изследвали като контактни на други ХИВ-серопозитивни лица и по други причини.

От новорегистриранете през 2005 г. най-младият заразен с ХИВ мъж е на 19 г., а най-възрастния – на 62 г. Най-младата заразена с ХИВ жена е на 17 г., а най-възрастната – на 54 г.

Общият брой на изследваните за ХИВ лица през 2005 г. е около 250 000.

В Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) от началото на тяхното откриване досега са изследвани около 12 555 души, като разкриваемостта на случаите с ХИВ при тях е 6 пъти по-висока в сравнение с другите лаборатории в страната.

Сподели в: