Върни се горе

В рамките на световната кампания „Bone Appetit” по повод Световния ден за борба с остеопорозата – 20 октомври, Министерството на здравеопазването съвместно с Асоциацията „Жени без остеопороза” организират утре - петък, Пето Национално изложение „Хранене и остеопороза”.

Да подобрим храненето и начина си на живот е посланието на кампанията на Световния ден за борба с остеопорозата тази година. Вниманието е насочено към храненето, тъй като правилното хранене с наличие на протеин, калций и витамин D е важно за запазване на костната маса и здравина при хората от всички възрасти, се отбелязва в доклада на Международната фондация по остеопороза във връзка със Световния ден.

Петото Национално изложение се провежда в сградата на Националния център по опазване на общественото здраве. Щандове на производители на храни и хранителни добавки за профилактика и лечение на остеопорозата ще бъдат разкрити през целия ден. В рамките на форума се дава възможност за определяне на личния риск от остеопороза. В програмата са включени лекции на специалисти, ще бъдат представени националните препоръки за здравословно хранене на населението в България, участниците ще бъдат запознати с рисковите хранителни фактори и превенция на остеопорозата, както и с профилактиката на остеопорозата в детско-юношеска възраст.

От юни тази година действа приетата от Министерски съвет Национална програма за ограничаване на остеопорозата 2006-2010 г. Тя е съобразена с последните постановки на Световната здравна организация и Международната фондация по остеопороза и със съвременните постижения в областта на профилактиката и леченето на остеопорозата. Дейностите по програмата са в съответствие с приетия от Европейския парламент през ноември 2003 г. в Брюксел План за действие в областта на остеопорозата.

Стратегическа цел на национална програма е да се ограничи заболяемостта от остеопороза, появата и прогресирането на остеопорозните фрактури и на свързаните с тях инвалидност и смъртност, като и да се подобри качеството на живот на хората с остеопорозни фрактури. Чрез образователни програми ще се повиши информираността на хората за намаляване на риска от остеопороза, за здравословно хранене, за повишаване на двигателната активност и ограничаване на вредните навици (тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол и др.). В програмата са заложени профилактични дейности главно в две направления – здравословно хранене и двигателна активност.

Предвижда се в рамките на програмата да се изгради Национална мрежа от центрове по остеопороза, в които ще се извършва вторична и третична профилактика на рисковите групи и лица с фрактури, ще се извършва диагностика, лечение, кинезитерапия и диетолечение на болните от остеопороза и други дейности.

За реализирането на националната програма в 5-годишния период са необходими около 7 млн. лв., които ще бъдат осигурени от държавата и от външни източници, по линия на проекти и програми на Европейската общност и неправителствени организации.

Според дефиницията на Световната здравна организация остеопорозата е най-честото системно заболяване на скелета, характеризиращо се с ниска костна маса и нарушения на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и увеличен риск от фрактури. При по-голяма част от засегнатите хора костната загуба настъпва постепенно и в началото протича без симптоми, поради което остеопорозата е наречена “тихият крадец”. В по-напреднал стадий заболяването е придружено от остри или хронични болки и гръбначни деформации. Смята се, че 50% от жените и 25% от мъжете над 60-годишна възраст ще претърпят поне една фрактура през остатъка от своя живот.

Поради увеличената продължителност на живота и застаряване на населението, разпространението на остеопорозата нараства в световен мащаб. В страните на Европейската общност от остеопороза боледуват 40 млн. души, което е 12% от населението. Заболяването от остеопороза причинява вреда на икономиките на Европейски съюз и САЩ в размер на около 28 млрд. евро годишно за хоспитализация, лекарства, рехабилитация и пропуснати ползи поради временна или постоянна нетрудоспособност.

Сподели в: