Върни се горе

Националният координатор на Програмата за борба със СПИН в България д-р Тонка Върлева е новият непостоянен член на Борда на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария от квотата на Източноевропейската група на страните-реципиенти. Изборът се проведе на 2 октомври в Женева.

Избирането на д-р Тонка Върлева на високата длъжност представлява както признание за нейната активна дейност, така и висока оценка за провежданата в България последователната политика в областта на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН.

Министерството на здравеопазването е главен изпълнител на програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, която се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. За реализацията й страната ни получи безвъзмездна помощ от 15,6 млн. долара.

Основната стратегическа цел на програмата се реализира чрез 8 основни компонента и е насочена към запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН у нас чрез изграждането на съществуващите структури, получаването на надеждна картина за разпространението на инфекцията, провеждането на специфични превантивни програми сред най-уязвимите групи и предоставяне на лекарства и грижи на хората с ХИВ/СПИН.Към момента официално регистрираните ХИВ-серопозитивни лица у нас са 623, а броят на починалите е над 280.

Осъзнавайки демографските, икономическите, социалните и етичните предизвикателства пред света, нашата страна предприе важни стъпки на ангажираност към проблемите на ХИВ/СПИН в мобилизацията на ресурси на регионално и глобално равнище. През 2001 г. България заедно с още 188 държави подписа Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН, приета на 26-тата Специална сесия на Генералната асамблея на ООН.

Сподели в: