Върни се горе

Медицинските стандарти определят изискванията за качество по отношение на оборудването, персонала, организацията на работа, квалификацията на специалистите и гарантират по-високо качество на медицинските услуги в съответните клиники на лечебните заведения. Стандартите са необходими, за да бъдат защитени на научно обоснована нормативна основа правата на пациентите при лекарски грешки, както и правата на медицинските специалисти при немотивирани обвинения. Досега са създадени 14 медицински стандарта, засягащи рисковите области в медицинската практика. До средата на годината ще бъдат разработени още два стандарта – по акушерогинекология и педиатрия.

В проекта за Наредба за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения акцентът се премества върху спазването на стандартите за качество на медицинските дейности и процеси от структурите на лечебното заведение. Текущият контрол, залегнал в проекта за наредба, е в правомощията на органите за управление и контрол на лечебните заведения, Българският лекарски съюз, Националната здравно-осигурителна каса и Министерство на здравеопазването. Лечебните заведения, които не отговарят на стандартите, ще бъдат привеждани в съответствие с изискванията за извършваните от тях медицински дейности и ако това е невъзможно, ще бъде намаляван обемът на извършваните дейности.

Предстои разработването на Стандарт по еднодневна хирургия, която ще включва дейности в областта на очната хирургия, голяма част от гинекологичните заболявания, хернията и др. заболявания, които не изискват тежки операции. Еднодневната хирургия ще гарантира еднодневен престой на пациентите в болничното заведение и по-бързо възстановяване. Основната цел на тази прогресивна дейност е по-голямо качество на медицинските услуги и спестяване на средства.

Медицинските стандарти доближават качеството на медицинската дейност и здравеопазването в нашата страна до изискванията на Европейския съюз.

Сподели в: