Върни се горе

Безплатните прегледи се извършват в изпълнение на програмата “Здраве за всички” и проекта “Борба с тютюнопушенето и ранна диагностика на свързаните с него заболявания” от висококвалифицирани специалисти по белодробни болести на територията на МБАЛ – Девин.

През профилактичния скрининг са преминали 403 души, 248 са с нормални за възрастта си показатели. При 155 от жителите са открити отклонения, свързани с хронични белодробни и сърдечни заболявания, като при 70 от тях (45%) преобладават хроничните сърдечно-съдови заболявания, а при 72-ма (46%) – белодробната патология. По-детайлното изследване на пациентите с белодробни отклонения е показало, че 26.3% от тях са с хроничен обструктивен бронхит, 25% - с белодробен емфизем, 16.7% с хронична обструктивна белодробна болест.

Със съмнение за белодробна туберкулоза са 16.7%, със саркоидоза – 8.3% и с неоплазми на белия дроб – 7%. Тринадесет пациента (9%) са с еквиваленти на бронхиална астма. По-нататъшното проследяване на здравното състояние на тези пациенти и евентуално лечение ще бъде поето от лекарите от Специализираната болница за белодробни болести “Света София” в сътрудничество с личните лекари, общинската болница в Девин и областната в Смолян.

Сподели в: