Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски получи днес, 26 септември, официално писмо до българското правителство, с което четири международни организации - Мрежата на устойчиво елиминиране на йодния дефицит, Международният комитет за контрол на йоддефицитните заболявания, УНИЦЕФ и Европейското бюро на СЗО, обявяват България за страна, елиминирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания.

Документът бе връчен от г-н Октавиан Бивол, представител на УНИЦЕФ в България. В церемонията участваха експерти от здравни и лечебни заведения и браншови организации, допринесли активно за успешното реализиране на дългогодишната национална програма.

Международното признание е висока оценка за водената в България дългогодишна политика за опазване здравето на населението и най-вече за подобряване здравето на децата.

С осигуряването на адекватен прием на йод чрез солта, която употребяваме ежедневно, у нас бе решен изключително важен медицински и социален проблем – ликвидирането на йоддефицитните заболявания (гушавост и други). Йодът е микроелемент от жизнена важност за човека, защото е основна съставна част на хормоните на щитовидната жлеза. Тяхната роля е решаваща за развитието и растежа на децата и най-вече за предотвратяване на изоставането в нервно-психическото развитие и развитието на различна по степен умствена изостаналост.

България е с традиции в борбата с йодния дефицит, който е характерен на планинските и полупланинските райони на планетата. Страната ни е една от първите в света, въвела универсалното йодиране на солта като най-правилното и добро решение на проблема с йодния дефицит. По този начин мерките за елиминиране на йодния дефицит са достигнали до цялото население и са обхванали всички нива – от производството, вноса и дистрибуцията на солта до употребата й за хранителни цели.

В края на 2005 г. бе сформиран международен експертен екип, който да направи външна оценка на политиката на страната ни за елиминиране и предотвратяване на йоддефицитните заболявания като проблем на общественото здраве. Сред водещите специалисти в екипа бяха проф. Фриц ван Дер Хаар – специалист по проблемите на храненето, токсикологията и общественото здраве от Университет по обществено здраве „Емори”, Атланта, САЩ, проф. Питър Лауберг – ендокринолог от Университетската болница в гр. Аркус, Дания, г-н Ян Ван Инген – специалист по йодиране на солта в солната индустрия, Холандия и дългогодишен консултант на УНИЦЕФ.

На базата на проведените срещи и разговори, посетените обекти и анализа на ситуацията международният екип даде оценка, че България е елиминирала йодния дефицит. Страната ни е една от малкото в света, използваща универсалното йодиране на солта за елиминиране на йодния дефицит. Ликвидирани у нас са и йоддефицитните заболявания като медико-социален проблем и проблем на общественото здраве.

Постигнатият успех се дължи на приемственост в системно провежданата национална политика, чрез прякото ангажиране на изпълнителната власт. Създадена е организация от Министерството на здравеопазването за осъществяване на национална политика за ликвидиране на йодния дефицит чрез въвеждане на стратегията на универсално йодиране на солта. Изградена е ефективна система за мониторинг на количеството йод в солта за хранителни цели, предлагана в търговската мрежа и влагана в производството на храни. Контролът върху етикетирането, съхраняването и съдържанието на йод в солта се извършва от 28-те РИОКОЗ. Тази политика е реализирана с активната ангажираност на производителите и вносителите на сол.

В борбата с йоддефицитни заболявания страната ни получи подкрепа и сътрудничество от Офиса на УНИЦЕФ за Централно и Източноевропейските страни, Европейския регионален комитет за контрол на йоддефицитните заболявания и Европейското бюро на СЗО.

В рамките на проекта в периода 2002 – 2007 г. България получи финансова помощ от Американската агенция за международно развитие. По този начин стана възможно да се подобри материалният ресурс на лабораториите на РИОКОЗ и професионалната компетентност на здравните специалисти, да се осигури активна подкрепа в реализиране на политиката на вносители и производители на сол и производителите на храни, да се повиши информираността сред населението.

Международните организации подчертават, че с реализираните мерки България служи като модел за ефективна и успешно прилагана политика за ликвидиране на йодния дефицит и йоддефицитните заболявания. С нашия опит вече са се запознали експертни групи от Монголия, Турция, Молдова, Украйна, Грузия.

Според международния експертен екип всеобщата профилактика на йоддефицитните заболявания у нас отговаря на международните норми и гарантира поддържането на добро здраве.

Сподели в: