Върни се горе

Епидемичната ситуация в страната по отношение на грипа е изключително динамична. Средната заболяемост от грип и остри респираторни инфекции достигна ниво от 109 на 10 000 души при 87 на 10 000 за предишната седмица.

Към 02.02. 2005 г. грипна епидемия е обявена в областите Стара Загора, Сливен, общините Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Любимец в Хасковска област, общините Самоков, Пирдоп и Сливница в Софийска област и община Гоце Делчев в Благоевградска област.

Предепидемична е обстановката в област Перник и в отделни общини в Южна България.

Бързо нарастване на броя на регистрираните случаи е отбелязано в областите Плевен, Враца, Смолян, Кърджали, Бургас, Габрово, Ямбол и Монтана. Вероятно до края на седмицата или началото на следващата в част от посочените области ще бъдат достигнати епидемични стойности. Заболяемостта в София също нараства, но все още е по-ниска от епидемичната и от средната за страната.

Най-засегнатите възрастови групи продължават да бъдат децата от 4 до 7 години, както и от 8 до 18 години, но заболявания се регистрират и във всички останали възрасти.

Министерството на здравеопазването ежедневно следи епидемичната обстановка както в страната, така и в другите европейски страни. Първите проби за вирусологично изследване от заболели лица от засегнатите региони са доставени и се изследват в Националния център по заразни и паразитни болести. Резултатите от тях се очакват в началото на следващата седмица.

Данните за Европа сочат широко разпространение на грипа в Испания, Португалия, Южна Франция, Италия и отделни райони на Швейцария и Белгия. В Испания, която бе първата засегната от грип страна на континента, вече се отбелязва лек спад в заболяемостта.

Създадените във всяка област специализирани щабове за надзор на грипа и острите респираторни заболявания следят обстановката ежедневно и при необходимост предлагат въвеждането на различни противоепидемични мерки.

Сподели в: