Върни се горе

От днес, 14 януари, по покана на министъра на здравеопазването Славчо Богоев на двудневно посещение у нас е делегация на Министерството на здравеопазването на Република Македония, водена от министъра на здравеопазването д-р Реджеп Селмани.

Д-р Селмани и представителите на делегацията ще се срещнат с министър Славчо Богоев и ще обсъдят протичащите реформи в здравните системи на двете страни.

Министрите на здравеопазването на двете страни ще подпишат днес План за сътрудничество между министерствата на България и Македония за периода 2004-2007 г.

Планът предвижда сътрудничество в областта на здравната профилактика и държавния санитарен контрол. Двете страни взаимно ще се информират в съответствие с международните споразумения, в които участват, за регистрираните на тяхна територия заразни и паразитни заболявания, които биха могли да доведат до разпространението на трансгранични епидемии, както и за вида и размера на епидемията и предприетите противоепидемични мерки.

Страните ще се уведомяват взаимно за формите и методите на контрола върху безопасността на стоките, имащи значение за здравето на населението - храни, козметични продукти и битови химични препарати, и за наличие на опасни стоки на пазара, които могат да преминат на територията на другата страна.

Ще се разработват и прилагат съвместни програми, свързани с предприемането на мерки за профилактика и контрол на СПИН сред уязвими групи от населението, борбата с тютюнопушенето, здравната промоция и здравната информираност на населението.

Ще се сътрудничи в областта на ценовата политика на лекарствата и процедурите по разрешаване за употреба на лекарствени продукти.

Двете министерства ще се сътрудничат в областта на контрола върху трафика на упойващите и психотропни вещества съгласно изискванията на Конвенцията на ООН от 1988 г. за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества и националните законодателства в тази област.

Двете страни ще обменят специалисти в рамките на 36 дни годишно за повишаване на тяхната квалификация. Ще си сътрудничат при разработването и изпълнението на националните и локални планове за действие по околна среда и здраве, както и по отношение на здравните проблеми, свързани с качеството на околната среда и предприемането на съгласувани мерки за преодоляването им. При възникване на екологични ситуации, криещи опасност за здравето на населението, двете страни се уведомяват своевременно.

Споразумението предвижда и пряко сътрудничество между болнични заведения по проблеми на медицинската помощ на населението, рехабилитацията на болните, квалификацията на здравните кадри и др. До момента университетската болница “Света Екатерина” в София директно си сътрудничи с университетските клиники в Скопие. По тази линия са обучени много македонски специалисти в областта на кардиохирургията, анестезиологията и кардиологията.

План за сътрудничество между министерствата на здравеопазването на двете страни е бил реализиран през периода 2000-2002 г.

Сподели в: