Върни се горе

От 3 497 568 лв. през 1999 г., днес те са 32 260 864 лв , като в тази сума не са включени разходите за антиеметици, които през 2001г. са 1 069 232 лв.

Лекарствените позиции съставляват един сериозен списък от най-новите фармацевтични достижения в областта на онкологията, който всяка година се актуализира. Лекарствата за лечение на онкоболните са безплатни за пациентите. Те се осигуряват от бюджета на Министерство на здравеопазването по Наредба № 23.

За 2002 г. Министерството е сключило договори за 57 международни непатентни наименования, отговарящи на 80 позиции с различни лекарствени продукти. Отделно има сключени договори за 12 лекарствени продукта – опиоидни аналгетици. В началото на тази година МЗ договорира извънредно 30 позиции от най-необходимите и неотложни за доставка онкологични лекарствени продукти, които веднага бяха разпределени в онкологичните лечебни заведения.

Няма пречки за доставка на нужните количества онкологични лекарства до лечебните заведения. Процедурата по договаряне от Спецификация-2002 г. е приключила. С нея бяха определени доставчиците на 80 лекарства за лечение на онкологични заболявания от Държавната поръчка за тази година.

Доставката на лекарства за двумесечния период юли-август в онкологичните диспансери и университетски болници ще приключи през следващата седмица.

Сподели в: