Върни се горе

Приключи електронното допитване за избор на най-въздействащи здравни предупредителни илюстрации, които да бъдат отпечатани върху опаковките на тютюневите изделия. Допитването бе организирано от Министерството на здравеопазването като част от кампанията на Европейската комисия.

В допитването анонимно своя глас дадоха общо 2185 граждани. От тях 52,9% (1156) непушачи, 29,9% (653) - пушачи и 17,2% (376) - бивши пушачи. Почти изравнена е активността на включилите се в гласуването жени – 52,3% (1143), и мъже – 47,7% (1042). Най-малък процент участвали са хората на възраст над 60 години – 0,4% (9), с не много висока активност се отличават българските граждани под 18 години – 9% (197), а останалите са 90,6% (1979).

     С категорично преобладаващ вот са избрани две от най-потискащите илюстрации: на туморното образувание в шийната област – 63,98% от гласувалите за илюстрациите към този текст, и на увреденото съзъбие – 76,06%.

     За предупредителната илюстрация с туморното образувание в шийната област, гласувалите непушачи са 66,4% (от всички 1156 гласували в допитването непушачи), пушачите са 56,2% (от всички 653 гласували в допитването пушачи), а бившите пушачи – 70,2% (от всички 376 гласували в допитването бивши пушачи). За предупредителната илюстрация с увреденото съзъбие, гласувалите непушачи са 79,2% (от всички 1156 гласували в допитването непушачи), пушачите са 66,8% (от всички 653 гласували в допитването пушачи), а бившите пушачи – 82,7%. Почти по равен брой са гласувалите за тези илюстрации жени и мъже: за първата – съответно 60,8% (от всички 1143 в допитването жени) и 67,5% (от всички 1143 в допитването мъже), а за втората – 75% (от всички 1143 в допитването жени) и 77,3% (от всички 1143 в допитването мъже).

На предоставения електронен адрес за контакти с Министерството на здравеопазването бяха получени само три писма, като едното е поздравително, а двете - осъдителни. Аргументът на поздравителното писмо е, че илюстрациите ще ни подпомогнат успешно в ограничаването на тютюнопушенето, а аргументът на осъдителните – илюстрациите въздействат зле на психически неустойчивите хора.

Дългогодишният опит на използване на тези илюстрации в Канада (близо 7 години), Бразилия (около 5 години), Сингапур (близо 3 години) и други страни, както и направените изследвания там очертават няколко общи извода:
     - етикетирането на тютюневите изделия се оказва ключов елемент в борбата срещу използването на тютюневите продукти, като образите имат по-голямо въздействие върху пушачите в сравнение с едноцветния обикновен текст;
     - предупрежденията, съдържащи картини, се цитират по-често като мотивиращ фактор за спиране на тютюнопушенето;
     - пушачите в посочените страни, включително и тези, които са на възраст между 12 и 18 години, са по-добре информирани относно негативните ефекти от тютюнопушенето;
     - тези илюстрации правят опаковките на цигарите по-малко атрактивни.

Получените гласове за всяка фотография са:

1. Пушачите умират по-млади


495 (22,65 %) 570 (26,09 %) 1120 (51,26 %)

2. Тютюнопушенето запушва артериите и води до сърдечни и мозъчни удари

     
 397 (18,17 %)  431 (19,73 %) 1357 (62,11 %) 

3. Тютюнопушенето води до рак на белите дробове

     
 224 (10,25 %) 1561 (71,44 %) 

400 (18,31 %) 

4.Тютюнопушенето при бременност уврежда Вашето бебе

     
 258 (11,81 %) 896 (41,01 %) 

1031 (47,19 %) 

5. Пазете децата: не ги карайте да вдишват Вашия пушек

     
 675 (30,89 %)

1111 (50,85 %)

399 (18,26 %) 

6. Лекарят или фармацевтът Ви могат да Ви помогнат да спрете да пушите

     
 582 (26,64 %) 773 (35,38 %) 830 (37,99 %) 

7. Тютюнопушенето има висока степен на пристрастяване, не започвайте!

     
 551 (25,22 %) 804 (36,80 %) 830 (37,99 %) 

8. Отказването от тютюнопушенето намалява риска от смъртоносни болести на сърцето и белите дробове

     
 449 (20,55 %) 997 (45,63 %) 739 (33,82 %) 

9. Тютюнопушенето има висока степен на пристрастяване, не започвайте!

 

     
357 (16,34 %) 1398 (63,98 %) 430 (19,68 %) 

10. Тютюнопушенето намалява кръвоснабдяването и води до импотентност

 

     
 164 (7,51 %) 867 (39,68 %) 1154 (52,81 %) 

11. Тютюнопушенето води до състаряване на кожата

     
 538 (24,62 %) 647 (29,61 %) 1000 (45,77 %) 

12. Тютюнопушенето уврежда спермата и намалява оплодителната способност

     
 308 (14,10 %) 615 (28,15 %) 1262 (57,76 %) 

13. Тютюневият пушек съдържа бензопирин, нитрозамини, формалдехид и водороден цианид

 

     
 258 (11,81 %) 1662 (76,06 %) 265 (12,13 %) 

14. Потърсете помощ, за да спрете да пушите: телефон 02/ 954 98 54

 

     
169 (7,73 %) 1097 (50,21 %) 919 (42,06 %) 

 

Сподели в: