Върни се горе

От 27 до 29 септември 2004 г. делегация, ръководена от министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев, е на посещение в Република Македония.

Министър Богоев ще се срещне с македонския министър на здравеопазването д-р Реджеп Селмани и държавния секретар по здравеопазване г-жа Ангелина Бачановик.

Двамата министри ще разговарят за постигнатото в здравните системи на двете страните между срещите им в София (14-15 януари 2004 г.) и настоящата среща в Охрид. Акцент ще бъде поставен върху резултатите от Първата среща на Съвместната българо-македонска работна група, която се проведе на 3 и 4 юли тази година в Благоевград.

По време на разговорите си двамата министри ще обсъдят и процеса на евроинтеграция и постигнатото от България в областта на общественото здраве, както и възможността България да помогне на Македония в процеса на трансформиране на нормативната й база във връзка с подготовката й за членство в ЕС.

Двете делегации ще обсъдят някои приоритетни въпроси в областта на здравеопазването, които бяха дискутирани на Първата среща на Съвместната българо-македонска работна група. По-важните от тях са свързани със здравната профилактика и държавния санитарен контрол, защитата от заразни болести, спешната медицинска помощ и психичното здраве.

На срещата в Охрид министър Богоев ще предложи проекти на договори за директно сътрудничество между български национални здравни центрове и институти в Македония. Има готовност да бъдат обсъдени договори за сътрудничество между Националния център за обществено здраве и Републиканския институт за здравна защита в Скопие; между Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Републиканския институт за здравна защита в Скопие; между Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Института по трудова медицина в Скопие; между Националния център по заразни и паразитни болести и Републиканския институт по здравна защита в Скопие.

По време на посещението си в Македония министър Богоев ще посети Специализираната болница по ортопедия и травматология в Охрид и Института по нефрология в Струга.

Сътрудничеството в областта на здравеопазването между България и Македония се осъществява на базата на подписания на 14 януари 2004 г. в София План за сътрудничество между министерствата на здравеопазването на България и Македония за периода 2004-2007 г. За реализиране на този план бе създадена съвместна работна група от министерствата на двете страни, чиято първа среща се проведе на 3-4 юли в Благоевград. Следващото й заседание ще се състои в Охрид през 2005 г.

Планът предвижда сътрудничество в областта на здравната профилактика и държавния санитарен контрол. Двете страни взаимно ще се информират в съответствие с международните споразумения, в които участват, за регистрираните на тяхна територия заразни и паразитни заболявания, които биха могли да доведат до разпространението на трансгранични епидемии, както и за вида и размера на епидемията и предприетите противоепидемични мерки. В областта на надзора на ваксино-предотвратимите инфекции голямо значение се отдава на синхронизирането на имунизационните програми на двете страни в съответствие с препоръките на Световната здравна организация и Европейския съюз и начините за създаване на устойчива имунизационна програма.

Страните ще се уведомяват взаимно за формите и методите на контрола върху безопасността на стоките, имащи значение за здравето на населението - храни, козметични продукти и битови химични препарати, и за наличие на опасни стоки на пазара, които могат да преминат на територията на другата страна.

Двете страни ще разработват и прилагат съвместни програми, свързани с предприемането на мерки за профилактика и контрол на СПИН сред уязвими групи от населението, борбата с тютюнопушенето, здравната промоция и здравната информираност на населението.

По линия на сътрудничеството органите на държавния санитарен контрол на двете страни ще осъществяват продължителна съвместна работа по общата ни граница. От българска страна има подготовка за тази дейност в областта на надзора на заразните болести, изпълнението на имунизационната програма, граничния медицински контрол и противоепидемичните мерки при възникване на епидемични взривове и особено опасни инфекции. Предвижда се осъществяването на общи инициативи в областта на надзора на заразните болести в рамките на проекта на Пакта за стабилност на страните от Югоизточна Европа, под ръководството и с финансовата помощ на Европейския офис на СЗО в Копенхаген.

Очаква се македонски експерти да посетят Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/ и Столична ХЕИ, за да се запознаят с възможностите за диагностика на заразните болести, организиране на противоепидемични мерки и обучение на кадри. Предстои да се договори обмен на седмична оперативна информация за епидемичната ситуация в пограничните райони между ХЕИ-Благоевград и Кюстендил и съответните структури в Македония, както и на службите за граничен медицински контрол на пунктовете по общата граница – КПП Златарево, Станке Лисичково и Гюешево.

По линия на проекта “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, в който нашата страна участва в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност, през 2005 г. ще стартира пряко сътрудничество между Центровете за психично здраве в Благоевград и Струмица, които се изграждат в момента.

Сподели в: