Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, експерти от Министерството на здравеопазването, директори на болници участват в започналия днес, 25 септември, в Брюксел семинар по проблемите на болничното управление и реформа. Проявата ще продължи до сряда, 27 септември.

Семинарът е част от реализацията на договорената през май тази година двустранна българо-белгийска работна програма в областта на здравеопазването с акцент върху болничното управление и реформа. Възможностите и потребностите за такова сътрудничество бяха уточнени при посещението на белгийски здравни експерти в София на 16 и 17 май.

Организираният в Белгия семинар през тази седмица предвижда дискусии по основни проблеми, свързани с ефективното управление на болниците. Ще бъдат разгледани начини за подпомагане на мениджмънта на болниците, за да могат те да отговорят на повишените изисквания на хората за високо качество на медицинското обслужване, а така също и на изискванията и критериите на Европейския съюз.

Преструктурирането и усъвършенстването на болничната мрежа в България, модернизацията на лечебните заведения, предоставянето на качествено болнично лечение са сред основните теми, които ще бъдат обсъждани по време на семинара. Опитът на Белгия в тази насока ще подпомогне МЗ при изработването на регионалните здравни карти, по които в момента работи междуведомствена група.

Ще бъдат обсъдени и възможностите за предоставяне от Белгия на техническа помощ както за гарантиране на качеството на здравните грижи, така и за най-добрата употреба на наличните ресурси. Белгия предлага опит и по отношение контрола на разходите за здравеопазване, тяхното развитие и разпределение в съответствие с потребностите на населението, а така също и осигуряване на тяхната ефективност.

Сподели в: