Върни се горе

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри новия офис на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН»

През юни 2004 г. България ще е домакин на Регионална конференция на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В нея ще участват представители на страните от Централна и Източна Европа, Прибалтика и Централна Азия.

Това бе договорено от министъра на здравеопазването Славчо Богоев и представители на Секретариата на Глобалния фонд по време на състоялата се на 23-24 февруари в Дъблин Mинистерска конференция „Премахване на бариерите – Партньорство за борба срещу ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия”. Официално домакинството на България бе потвърдено на Седмото заседание на Борда на Глобалния фонд, което се проведе на 18-19 март тази година в Женева, Швейцария.
   
Във връзка с подготовката на Регионалната среща от 23 до 26 март на посещение у нас е г-н Урбан Вебер, финансов мениджър на Глобалния фонд за страните от Източна Европа и Прибалтика. Целта на посещението му е да проследи и анализира изпълнението на поетите ангажименти по Споразумението между Глобалния фонд и Министерството на здравеопазването и да се обсъди подготовката на регионалната конференция през юни. 
   
Поканата България да е домакин на Регионалната конференция е израз на високата оценка, която Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария дава за последователната политика на правителството ни по проблемите на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България
   
Част от изпълнението на програмата е и създаването на неин офис в София на ул. «Алабин» №31 със съдействието на KPMG – България, които съгласно подписаното споразумение са местни представители на Глобалния фонд. Офисът бе открит на 25 март от министъра на здравеопазването Славчо Богоев.
   

Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» на Министерството на здравеопазването стартира успешно през 2003 г., когато бяха определени 19 общини, в които ще се изпълнява програмата. В началото на март тази година бе финализирана процедурата по избор на неправителствени организации, които ще изпълняват отделните компоненти на програмата. За изпълнението й през първата година в 19-те общини са определени 32 неправителствени организации.

Проведени са и първите работни срещи с 10 ромски неправителствени организации, които ще изпълняват проекти за превенция на ХИВ/СПИН в ромските общности в Бургас, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Пазарджик, София, Видин и Монтана.

През тази седмица експерти на програмата бяха на работно посещение във Варна, Пазарджик и Пловдив за определяне на подходяща общинска сграда за изграждане на здравно-социален център за превенция на ХИВ/СПИН.

Проведени са и работни срещи за стартиране на процеса на изграждане на два кабинета за психо-социална подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН в София и Варна. 
   

През следващата седмица ще започат разговори за стартиране на процеса за създаване на сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН в Инфекциозна болница – Варна.

Сподели в: