Върни се горе

По системата за бързо оповестяване на Европейската комисия ( RASFF ) България уведоми днес, 23 февруари, Европейската комисия, че има данни за износ за Холандия на около 60 тона фъстъци от откритата във Варна пратка с наличие на афлатоксини.

По искане на Столичната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве представител на фирма „Прима Агро”ЕООД, София, е представил в инспекцията 3 международни товарителници за износ на фъстъци за Холандия. Всяка от товарителниците е за около 21 тона. Фъстъците са внос от Гамбия и са част от засечената във Варна пратка с общо тегло 70 тона. По данни от товарителниците фъстъците са изнесени за Холандия за екстракция на масло от фъстъците.

С пълноправното си членство в ЕС България се включи в системата на Европейската комисия за бързо уведомяване за пряк или косвен риск за здравето, произтичащ от храна ( RASFF ). Тя е създадена въз основа на Регламент № 178 на ЕС от 2002 г., който определя общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните. Системата е под формата на мрежа, в която участват страните-членки, Европейската комисия, Европейската служба по безопасност на храните.

Сподели в: