Върни се горе

Споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация подписаха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и регионалният директор за Европа на СЗО д-р Марк Данзон днес, 30 септември. Споразумението е за периода 2006-2007 г.

Споразумението е изготвено въз основа на представените от Министерство на здравеопазването приоритети и след проведени двустранни консултации. Отчетени са глобалните приоритети и насоките на политиката на СЗО, финансовият принос на други партньори в страната и възможностите на СЗО за съдействие.

В пет основни направления ще си сътрудничат МЗ и Европейското регионално бюро на СЗО през следващите 2 години. Това са подобряване на здравното обслужване на населението; повишаване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести; подобряване организацията и готовността за извънредни ситуации в здравеопазването; поддържане на безопасна околна среда; ефективна превенция и надзор на заразните болести.

По споразумението СЗО ще предостави на България експертна и техническа помощ на стойност 306 000 долара.

В споразумението са формулирани приоритетите и очакваните резултати от изпълнението им, както и размерът на средствата за осигуряване на дейностите по тях:

1. Подобряване на здравното обслужване 25 000 долара
Очаквани резултати:

• Укрепване на болничното обслужване;
• Подобряване безопасността при кръвопреливане;
• Подобряване здравната информация за децата в ученическа възраст;
• Подобряване ефективността при реимбурсиране на лекарствените средства.

2. Повишаване здравната промоция и превенциятана незаразните болести 40 000 долара (основен бюджет)145 000 долара (очаквани дарения от други донори)
Очаквани резултати:
• Усъвършенстване на националните програми за обществено здраве за здравна промоция и превенция на основните незаразни заболявания и подобряване системата за наблюдение на рисковите фактори за незаразни заболявания;
• Изготвяне на Национален план за действие за психично здраве, преработен и актуализиран на базата на Европейския план за психично здраве и стартиране на изпълнението му;
• Иницииране на програми за защита на пристрастените и спазване на човешките права;
• Разработване и стартиране на информационна система за психично здраве;
• Засилване на превенцията, лечението и възстановяването на зависимите от наркотици.

3. Подобряване организацията и готовносттаза извънредни ситуации в здравеопазването 10 000 долара (основен бюджет)
Очаквани резултати:
• Укрепване на капацитета на страната чрез подготовка за бедствия, за справяне с широк спектър от здравни кризи, с особен акцент върху осъществяването на ранно предупреждение за епидемии и противодействието им.

4. Поддържане на безопасна околна среда 29 000 долара (основен бюджет)
Очаквани резултати:
• Иницииране на изпълнението на междусекторна национална стратегия за безопасност на храните;
• Създаване на Национална информационна система за околната среда.

5. Повишаване превенцията и надзора назаразните болести 47 000 долара (основен бюджет)
Очаквани резултати:
• Укрепване на имунизационното обслужване за осигуряване на подобрен надзор на ваксинопредотвратимите заболявания посредством предоставяне на висококачествени и безопасни имунизационни системи;
• Подборен надзор за ефективен мониторинг на имунизационните системи и оценка на тежестта от ваксинопредотвратимите заболявания;
• Укрепване на Националната система за отчитане и надзор на полово-предаваните болести и ХИВ/СПИН;
• Оказване на съдействие на страната за оценяване и използване на Глобалния фонд за борба със спин, туберкулоза и малария за контрол на туберкулозата.

През двегодишния период на изпълнение на споразумението ще продължи процесът по набиране на средства от различни донори, които ще бъдат разпределени и по отделните приоритети.

Сподели в: