Върни се горе

Нашата страна ще получи 7 048 835 евро безвъзмездна финансова помощ от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за реализирането на проект „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Решението за това бе взето на 14-та среща на Управителния съвет на Глобалния фонд в Гватемала. В срещата участва д-р Тонка Върлева - секретар на Националния координационен комитет по СПИН и туберкулоза и алтернативен член на УС, представляващ страните от Източна Европа.

Финансовата помощ е предназначена за изпълнението на дейностите през първата фаза на проекта, която ще се осъществи през следващите две години. Според процедурите на Глобалния фонд в рамките на четири месеца ще се проведат преговори за изпълнение на предварителните условия и ще се подпише споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването - главен получател на средствата. Общата сума, която ще предостави Глобалният фонд за пет годишен период е 15 486 685 евро.

Проектът „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” бе изготвен от работна група от 21 експерти от Структурата за управление на „Програма превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, специалисти в областта на контрола на туберкулозата, експерти за работа с уязвими групи, икономисти и представители на неправителствени организации. Основните цели, заложени в проекта, са намаляване разпространението на туберкулозата, подобряване на резултатите от лечението и намаляване на смъртността. Предвижда се те да бъдат осъществени чрез: укрепване на инфраструктурата; въвеждане на адекватна система за епидемиологичен надзор; изпълнение на ефективни стратегии за съвременна диагностика и качествено лечение; превенция, грижи и подкрепа сред групите с най-висок риск; изграждане на система за външна оценка на качеството на лабораторната диагностика; мониторинг и оценка на ситуацията. Подобно на други страни, които работят с Глобалния фонд, създадената към Министерство на здравеопазването Структурата за управление на Програма СПИН ще бъде използвана за управление на програмата по туберкулоза, чрез увеличение на нейния състав.

Дейностите по проекта са обособени в 5 компонента. Водещ приоритет е повишаване на ефективността на диагностиката и лечението. Наред с подобряване на управлението и координацията на Националната програма за контрол на туберкулозата ще се работи за намаляване на разпространението на това заболяване в затворите и ограничаването му сред интравенозните наркомани, зависимите към алкохола лица и бездомниците. Проектът е насочен и към подобряване откриването на случаи и лечението на туберкулозата в ромска общност.

Профилактиката и контрола на тази социалнозначима болест е сред приоритетите в дейността на Министерството на здравеопазването. Всяка година се отделят значителни финансови и материални ресурси за изследване и лечение на туберкулозата. Заболяването води до намалена дееспособност, повишена инвалидизация и смъртност и оказва неблагоприятно въздействие върху финансовата и социална стабилност на човека, семейството и обществото.

Сподели в: