Върни се горе

България ще получи сертификат от Международната мрежа за контрол на йодния дефицит за страна, ликвидирала йоддефицитните заболявания като медико-социален проблем. Това ще стане след посещението у нас на водещи специалисти на Международната мрежа за контрол на йодния дефицит, което ще се състои в края на месец април.

Политиката и действията на България за ликвидиране на йоддефицитните заболявания са високо оценени и от УНИЦЕФ като принос на страната ни за решаване на проблемите на детското здравеопазване и неговото подобряване.

Резултатите от мониторинга на солта и от националното проучване за оценка на йодния статус на населението, проведено през 2003 г., показват, че приложената стратегия за ликвидиране на йоддефицитните заболявания, базирана на универсалното прилагане на йодирана готварска сол, е ефективна и реализирана в продължение на последните 8-9 години е довела до ликвидиране на ендемията от йоддефицитни заболявания на територията на цялата страна.

Международният екип, който е определен съвместно със Световната здравна организация и УНИЦЕФ, ще оцени политиката на България по елиминирането на йоддефицитните заболявания. Целта на мисията е да изготви оценка на дейността на системата на Министерството на здравеопазването и други държавни институции, на частния и неправителствения сектор по елиминиране на йодния дефицит.

По време на посещението си експертите ще се срещнат със специалисти по проблемите на йодния дефицит от Министерството на здравеопазването, Националния център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ), регионалните инспекции по опазване на общественото здраве (РИОКОЗ), с производители и вносители на сол, сдружения на производители на хляб, неправителствени организация и други. Специалистите ще посетят лаборатории в НЦООЗ, завода-производител на сол, РИОКОЗ и производители на хляб за практическо запознаване с дейността им по елиминиране на йодния дефицит.

България е с традиции в борбата с йодния дефицит, който е характерен за планинските и полупланински райони на планетата (у нас тези райони заемат 1/3 от територията и в тях живеят около 3,7 млн. души).

Задължителната профилактика на децата, бременните и кърмещи жени с йодни таблетки (антиструмин) започва още през 1956 г. През 1958 г. с постановление на МС е въведена задължителна профилактика на населението в ендемичните райони с йодирана готварска сол. В резултат на тези мерки болестността от йоддефицитни заболявания спада от 55,9 % (1955 г.) до 12,1% (1974 г.). През 1994 г. с правителствено постановление са разпоредени мерки за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания. С тях се въвежда всеобща профилактика на йоддефицитните заболявания с йодирана с калиев йодат готварска сол и се забранява продажбата на нейодирана готварска сол в търговската мрежа. Изгражда се мониторна система за контрол на съдържанието на йод в солта, предлагана в търговската мрежа и в производството на храни.

През 2001 г. с наредба на МС са утвърдени изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели. Регламентира се задължителното съдържание на йод от 28-55 мг/кг и използването на йодирана сол в производството на храни. Определени са изисквания към етикетирането и пакетирането на солта, правата и задълженията на производители, вносители и търговци и процедурите на контрол и пробонабиране.

Контролът върху етикетирането, съхраняването и съдържанието на йод в солта, предлагана в търговската мрежа и използвана при производството на храни, се извършва от 28-те регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.Инспекцията в Бургас контролира произвежданата сол за хранителни цели от единствения производител у нас - „Черноморски солници”. Контролът върху качеството на лабораторните анализи и проучвания се извършва от лаборатории на Националния център по опазване на общественото здраве.

Сподели в: