Върни се горе

България за първи път ще участва в инициативата „Европейска имунизационна седмица”, която се провежда от 21 до 27 април под надслов „Предпази, защити, ваксинирай”.
Седмицата се организира за трета година. Тя е съвместна инициатива на Европейското регионално бюро на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Европейската имунизационна седмица 2008 ще започне официално на 22 април в Любляна, столицата на Словения, която в момента председателства Европейския съюз. Тя ще бъде открита от генералния директор на Европейския офис на СЗО г-н Марк Данзон съвместно с Нейно Кралско Височество датската принцеса Мери, която от 2006 г. е патрон на Европейския офис на СЗО.

Основната цел на кампанията е да се повиши имунизационният обхват на населението чрез издигане на високо ниво на общественото съзнание за нуждите и правото на всеки гражданин да бъде защитен от ваксинопредотвратими заболявания. Чрез инициативата се цели да се спомогне и за укрепване на националните имунизационни системи със специално внимание към уязвимите високо рискови групи.

В рамките на Европейската имунизационна седмица на 22 април, вторник, от 13 часа в зала „Запад” на Народното събрание ще се проведе кръгла маса на тема „Проблемите на имунопрофилактиката, нуждата и правото на защита от ваксинопредотвратими болести в България”.

Проявата се организира от Министерството на здравеопазването съвместно с представителството на СЗО в България и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Кръглата маса е под патронажа на председателя на Народното събрание Георги  Пирински и на „Парламентарен консенсус за борба със социалнозначими заболявания”. В нея ще вземат участие членове на Комисията по здравеопазване, експерти на Министерството на здравеопазването, специалисти от различни области на медицината, представители на неправителствения сектор и др.

За първи път през 2008 г. Европейският съюз подкрепи официално инициативата на Европейския офис на СЗО за провеждането на Европейска имунизационна седмица, както и нейните ключови послания. А те са: имунизацията спасява живот; правото на имунизация е основно право на всяко дете, но то не винаги е достижимо; взривовете от заразни болести представляват заплаха за общественото здраве; заразните болести все още са смъртоносни, но те могат да бъдат контролирани чрез имунизации и изкоренени; имунизацията несъмнено е една от най-ефективните във финансово отношение съвременни медицински достижения; здравето на децата зависи от способността на здравните системи да осигуряват безопасни, ефективни и достъпни имунизации.

Усилията трябва да се насочат към създаване на възможност всяко дете да бъде имунизирано чрез улесняване на достъпа до здравните структури, които предоставят тази услуга, осигуряване на безплатно имунизиране за социално слабите групи от населението, предоставяне на необходимата научна информация и обучение на медицинския персонал, широка обществена, вкл. медийна подкрепа. Имунизациите трябва да се превърнат в рутинен и непрекъснат процес, защото само тогава ползата от тях е не само за отделния човек, предпазен от опасно заразно заболяване, а и за цялото общество.

Всяка година в света умират около 10 млн. деца под 5-годишна възраст, 25% от които - от заболявания, за които съществува сигурно предпазване чрез ваксиниране. Всяка проведена имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, морбили спасява човешки живот. Ваксините чувствително намаляват детската смъртност и са най-мощния двигател за постигане на целта на хилядолетието, посочена от ООН - двукратно снижаване на детската смъртност при децата под 5-годишна възраст.

Отчитайки това, в своя резолюция 58-мата Асамблея на СЗО приветства изготвената съвместно с УНИЦЕФ Глобална Имунизационна Стратегия за периода 2006 – 2015 г. и прие специална програма за изпълнението й. Тя включва повишаване на имунизационния обхват чрез насочване на общественото внимание към важността на имунизациите и организиране на различни дейности сред населението.

В своята политика Министерството на здравеопазването обръща сериозно внимание на профилактиката при децата. Развитието на имунопрофилактиката е приоритетна задача, заложена в Националната здравна стратегия 2008-2013 г.

Една от най-ефективните мерки за защита здравето на децата и за недопускане разпространението на опасни заразни болести е изпълнението на Националния имунизационен календар. Неговото актуализирането е заложено в политиката за дългосрочно развитие на здравеопазването.

Осигуряването на качествени и в срок на годност ваксини и биопродукти, достигането и поддържането на висок обхват на населението и най-вече на децата с имунизации, са основни приоритети в работата на МЗ.

България е сред страните в Централна и Източна Европа с най-добри резултати в областта на ваксинопрофилактиката. През последните 5 години е достигнат обхват за различните видове имунизации между 94–98%, което осигурява надеждна защита на населението спрямо редица заразни болести.

Всяка година МЗ осигурява над 10 млн. лв. за закупуване на ваксини за изпълнението на имунизационния календар на страната, като през 2008 г. отделените средства са на обща стойност 11 млн. лв. Имунизациите се предоставят безплатно на всички български граждани. От 2003 г. във всяка регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве функционира имунизационен кабинет, който независимо от здравноосигурителния статус извършва безплатни имунизации на подлежащите лица. 

Българският имунизационен календар включва 12 заразни заболявания – туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола, вирусен хепатит тип „Б”, бяс, Кримска хеморагична треска и коремен тиф. В резултат на дългогодишна и целенасочена държавна политика за поддържане на високо имунизационно покритие, повечето от тези тежки заразни заболявания отдавна не се регистрират на територията на страната: дифтерия от 1993 г., тетанус – единични случаи през последните 30 години, полиомиелит - последни случаи през 1993 г. и 3 през 2001 г. при неимунизирани деца, морбили – последен случай през 2004 г. , бяс – от  1974 г., коремен тиф – от 2001 г.

Усъвършенстването на имунизационния календар и доближаването му до имунизационните календари на страните-членки на ЕС, внедряването на нови високоефективни и безопасни ваксини е постоянна задача на МЗ. През последните 2 години у нас бяха внедрени нови ваксини със значително по-добра поносимост и бяха обхванати нови възрастови групи, изгражда се единна информационна система за имунизационния статус на децата.

През 2007 г. беше извършена замяна на живата полиомиелитна ваксина с инактивирана за всички приеми, с което се отговори на потребността на обществото от високоефективни и безопасни ваксини за най-малките – новородените и децата до 2 години. Замяната наложи увеличаване на средствата за ваксини за 2007 г. с над 3 млн. лв., които бяха поети от бюджета на МЗ за 2007 г.

От април 2008 г. започва прилагането на нова високоефективна комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчен) и полиомиелит (инактивиран). Тя осигурява допълнителна защита срещу коклюш за рискови възрастови групи при минимално ниво на нежелани реакции.

Ангажираността на всеки родител към здравето на детето му и компетентността на медицинските специалисти по проблемите на имунопрофилактиката са от основно значение за поддържане на достатъчно високо имунизационно покритие при всички ваксинопредотвратими заболявания, включени в Националния имунизационен календар. Липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно на мащабно прилаганата имунопрофилактика през последните 50 и повече години. Всяко снижаване в имунизационния обхват води неминуемо до възникването на заболявания.

Сподели в: