Върни се горе

Европейска харта за противодействие на затлъстяването ще бъде приета по време на Европейската министерска конференция, която ще се проведе от 15 до 17 ноември в Истанбул. Срещата е под мотото “Диета и физическа активност за здраве”. От българска страна новият политически документ ще бъде подписан от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков, който ръководи българската делегация на форума.

Министрите и делегатите, присъстващи на Европейската министерска конференция на Световната здравна организация, заедно с регионалния директор за Европа на СЗО, в присъствието на комисаря на Европейския съюз по здравеопазване и защита на потребителите, ще приемат Европейска харта за противодействие на затлъстяването. Тя ще предостави политическо ръководство и стратегическа рамка за действие в региона.

За участие в работата на конференцията са поканени правителствени делегации на високо ниво от 53-те страни-членки на Европейския регион на Световната здравна организация, представители на Европейската комисия, ООН и свързаните с ООН организации (FAO, UNICEF), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международната организация на труда, Съвета на Европа, Световната банка, неправителствени организации, наблюдатели и експерти.

По време на срещата ще бъдат дискутирани националните политики и международните ангажименти за справяне с проблемите на затлъстяването. Епидемията затлъстяване поставя едно от най-сериозните предизвикателства за общественото здраве в Европейския регион на СЗО. Половината от възрастното население и една пета от децата са с наднормено тегло, като броят на хората с този проблем се е увеличил 3 пъти за последните 20 години.

СЗО обръща сериозно внимание на проблема, тъй като наднорменото тегло и затлъстяването са в основата на незаразните заболявания. Те скъсяват продължителността на живота и въздействат неблагоприятно върху качеството му. Над 1 млн. смъртни случаи годишно в Европа се дължат на болести, свързани с наднорменото тегло. Особено тревожна е тенденцията при децата и юношите. Годишният ръст на случаите на затлъстяване при тях е 10 пъти по-висок от този през 1970 г.

Затлъстяването засяга икономическото и социалното развитие на страните и формира 6% от разходите за здравеопазване в Европейския регион. В основата на епидемичното нарастване са драматичното намаляване на физическата активност на населението и смяната на диетичния модел. Наблюдава се увеличена консумация на енергийно-наситени и бедни на хранителни вещества храни и напитки, прием на много мазнини, сол и захари в комбинация с ниска консумация на плодове и зеленчуци. Данните от проучванията сочат, че две трети от възрастното население в повечето европейски страни не са достатъчно физически активни, за да осигурят и поддържат добро здравословно състояние. Затлъстяването вече не е синдром на богатите общества, то е точно толкова преобладаващо и в развиващите се страни, и в страните с икономики в преход, особено в контекста на глобализацията, по данните на СЗО.

Създаването на сериозно международно координирано действие за борба със затлъстяването е предизвикателство и възможност за преобръщане на тенденцията и поставяне под контрол на епидемията през следващото десетилетие. За постигането на мобилизация и колаборация между различните сектори се изисква политическа воля и ръководство на най-високо ниво, ангажираност на правителствата на страните-членки от Европейския регион на СЗО.

Сподели в: