Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски потвърди готовността на България да продължи да постига заложените национални цели и поема бъдещи ангажименти в контекста на Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН, Целите за развитие на хилядолетието и Глобалната инициатива за универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа, за периода до 2010 г.

Тази позиция министър Гайдарски заяви в изказването си на 31 май на кръгла маса в рамките на провеждащата се в централата на ООН в Ню Йорк Среща на високо равнище по проблемите на СПИН.

В речта си министърът на здравеопазването проф. Гайдарски направи цялостен преглед на постигнатите резултати в България по реализацията на целите, поставени в Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН. От името на правителството на Република България той представи реалните успехи на страната ни в следването на единна координирана политика по изпълнението на ефективни мерки за задържане на ниско нито на разпространение на СПИН.

България все още е страна с ниско разпространение на ХИВ, подчерта министър Гайдарски на световния форум. От 1986 г. досега у нас са регистрирани 626 случая, въпреки че страната ни се намира в регион с бързо разпространение на епидемията.

„От подписването на Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН през 2001 г. досега правителството на Република България доказа, че когато силната политическа воля и лидерство се подплатят с дългогодишни и координирани действия, ефективният национален отговор по проблема ХИВ/СПИН става реалност и има успех”, бе категоричен министър Гайдарски.

Той запозна участниците в Срещата на високо равнище със стъпките, предприети от нашата страна за формиране и реализиране на ефективна политика в тази област. През 1996 г. бе създаден Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести към Министерски съвет, който отговаря за единната координация и контрол на дейностите на национално ниво. През 2001 г. правителството прие Националната стратегия и Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово-предавани болести (2001-2007), които определят националната политика и приоритети за действие. През 2002 г. Националният комитет по профилактика на СПИН и полово-предавани болести бе разширен в Национален координационен комитет, който е форум за истинско партньорство. Правителствени институции, организации на гражданския сектор, донори, местната власт и хората, засегнати от болестта, седят на една маса и активно участват в контрола на дейностите и вземането на решения, изтъкна министър Гайдарски.

В момента България осигурява интегриран и балансиран подход, който обхваща превенцията, лечението и грижите и подкрепата за засегнатите хора, каза министър Гайдарски в речта си. Усилията на правителството и всички участници се подкрепят технически и финансово от различни международни донори.

През последните 5 години средствата, които Министерството на здравеопазването отделя всяка година от бюджета си за борба с болестта, нараснаха повече от два и половина пъти. Министърът на здравеопазването посочи, че с тях се осигурява безопасността на всяка единица кръв, безплатно изследване за ХИВ в цялата страна, безплатно и универсално предоставяне на антиретровирусно лечение и цялостни медицински грижи за всички, които се нуждаят, безплатна профилактика за прекъсване на вертикалния път на предаване на ХИВ-инфекцията.

От началото на 2004 г. с безвъзмездната помощ от Глобалния фонд България успя значително да увеличи достъпа и обхвата на услугите за превенция на ХИВ сред групите в най-висок риск, както и грижите и подкрепата за хората, засегнати от СПИН.

Министър Гайдарски акцентира върху основните резултати, постигнати у нас. Той заяви, че МЗ предоставя значителни средства за изпълнение на дейности на повече от 55 неправителствени организации, както и на редица здравни и лечебни заведения. Значително се укрепи съществуващата инфраструктура в областта на превенцията и лечението на СПИН, отчете министър Гайдарски.

Страната утвърждава национални стандарти и добри практики за ефективна работа на терен сред най-уязвимите групи по отношение на ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции. Специфичните услуги за уязвимите групи са леснодостъпни, безплатни за нуждаещите се, без оглед на здравно и социално осигуряване или критерии, ограничаващи включването, както и недискриминиращи, подчерта министърът. У нас работят мобилни кабинети, нископрагови центрове за инжектиращи наркомани и здравно-социални центрове, базирани в ромска общност, които засилват достъпа до тези услуги.

България е първата страна в региона, която създаде мрежа от кабинети за доброволно консултиране и изследване за ХИВ, където услугите се предоставят безплатно и са анонимни. Хората, живеещи с ХИВ/СПИН, получават също качествени медицински грижи и лечение на опортюнистични инфекции, както и психо-социална подкрепа като активно участват в планирането и предоставянето на тези услуги.

Сподели в: