Върни се горе

Двугодишен план за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Департаментите по здравеопазване на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия подписаха министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и Негово Превъзходителство г-н Джереми Хил, посланик на Великобритания, днес, 10 януари.

Планът предвижда двете страни да си сътрудничат в организацията и управлението на здравеопазването, медицинското обслужване, финансирането на здравеопазването, промоцията на здравето и профилактиката на болестите. Приоритетни области са и диагностиката и лечението на хроничните незаразни заболявания, майчиното и детското здравеопазване, политиката за обучение на здравните кадри. Сред основните области за сътрудничество са и лекарства и лекарствена политика, околна среда и здраве, безопасност на храните и хранене, психично здраве и надзор на заразните болести.

За осъществяване на сътрудничеството двете страни ще разменят експерти от здравеопазването за кратки учебни посещения в рамките на 20 седмици за целия 2-годишен период.

От първото подписано през 1991 г. споразумение редовно се подписват двугодишни Планове за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Департаментите по здравеопазване на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Те конкретизират формите и финансовите условия в насърчаването и развитието на сътрудничеството на основата на реципрочност и взаимен интерес чрез обмен на информация и специалисти, преки контакти между здравните институти, участие на експерти в международни прояви в двете страни и др.

При действието на последния двугодишен план за сътрудничество (2004 – 2005 г.) и във връзка с реформата в спешната медицинска помощ от 20 до 24 февруари миналата година държавният министър по здравеопазването г-жа Рози Уинтъртън покани делегация, ръководена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, да посети Медицинския университет „Сейнт Джордж” в Лондон и Управлението за спешна медицинска помощ в Съсекс. По време на визитата бе обсъдена възможността за по-нататъшно сътрудничество с британската страна в областта на спешната помощ, на базата на Меморандум за разбирателството между Медицинския университет, София и Медицинския университет „Ст.Джордж”, Лондон.

Сподели в: