Върни се горе

Днес, 27 май, в Никозия министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев подписа с министъра на здравеопазването на Кипър г-жа Константина Аккелиду Споразумение между правителствата на Република България и Република Кипър за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

Споразумението бе подписано след проведените днес официални разговори между двамата министри. Документът предвижда двете страни да си сътрудничат в областта на медицинско обслужване на населението; подготовката на кадри в областта на здравеопазването; промоцията на здраве и профилактиката на болестите; санитарния контрол на храните, на стоките и на факторите на околната среда и по-специално на техните здравни аспекти; епидемиологичния контрол на заразните и паразитни болести; здравното законодателство и нормативната база; лекарствената политика; медицинската наука.

Двете министерства на здравеопазването ще обменят опит и в областта на здравната реформа – за разработка и реализация на здравната политика.

Договорилите се страни ще обменят статистически данни в областта на здравеопазването и на здравното законодателство. Ще се установят директни контакти между медицински институции, национални центрове, болници и здравни организации, както и обмен на специалисти с цел обучение и консултация. Експерти от България и Кипър ще участват в разработването на съвместни проекти в областта на здравеопазването.

С влизането в сила на подписаното днес споразумение се прекратява действието на Споразумението за сътрудничество в областта на здравеопазването между двете страни от 1984 година.

По време на посещението си в Кипър, което продължава до утре, министър Богоев ще се запознае с националната здравноосигурителна схема на Кипър и ще участва в брифинг със своите домакини на тема «Системата на здравеопазването и новото законодателство».

Министър Богоев ще посети болница «Архиепископ Макариос ІІІ» в Никозия и Института по неврология и генетика.

Сподели в: