Върни се горе

България и Япония могат да си сътрудничат в много области на здравеопазването. Това стана ясно по време на срещите на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски с министъра на здравеопазването, труда и социалните грижи на Япония г-н Хакуо Янагисава и с представители на двете камари на парламента.

Проф. Радослав Гайдарски е на официално посещение в Япония от 6 до 11 ноември. Целта на визитата е запознаване със здравната система и системата на здравно осигуряване в Япония.

В делегацията, водена от министър Гайдарски, участват заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, главният секретар на Министерски съвет Севдалин Мавров, доц. Борислав Китов и д-р Хасан Адемов - председатели на Комисията по здравеопазване и на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, д-р Евгений Желев, кмет на Стара Загора и член на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

По време на срещите българската делегация се запозна с опита и постиженията на Япония за гарантиране на висококачествено и достъпно и медицинско обслужване и обмени мнения по важни и за двете страни проблеми в здравеопазването и здравната реформа.

Министър Гайдарски очерта основните проблеми, които трябва да решава българската здравна система и мерките, които се предприемат в съответните области. Сред приоритетните въпроси е подобряване качеството на здравните услуги.

Като общи за двете държави се очертаха тенденциите, свързани със застарявай ето на населението, ниската раждаемост, затлъстяването и др.

. От разговорите стана ясно, че реформата на здравната система е един от приоритетите в политиката на японското правителство. Сред основните направления са засилване на здравното възпитание и превантивното здравеопазване чрез включването на задължителни редовни профилактични прегледи, обезпечавани от националната здравноосигурителна система. Разделянето на хоспитализацията, лечението и рехабилитацията на болните в зависимост от степента и формата на заболеваемост и етапите на възстановяване, е друг съществен въпрос, насочен към по-целесъобразното усвояване на съществуващата леглова база.

Българската делегация бе запозната със системата на финансиране на здравеопазването в Япония, акредитирането на японските болнични заведения, начина на ценообразуване в японските болници и тенденциите при предоставяне на грижи за възрастните и децата без родители.

Изтъкната бе възможността българската и японската страна да обменят информация и опит в областта на новите медицински технологии и лечение. Като успешен пример за сътрудничество в областта на медицината и здравеопазването японската страна посочи предстоящото откриване в София на болницата на японската корпорация “Токушукай”, която ще бъде едно от най-големите болнични заведения на стария континент. Новата болница ще обслужва пациенти не само от България, но и от цяла Европа.

По време на разговорите министър Гайдарски пое ангажимент да съдейства за реализирането на благотворителната инициатива на японски неправителствени организации да дарят колички за деца-инвалиди на стойност 300 хил. щ. д.

Визитата на българската делегация продължава. В програмата са включени посещения на японски болници и срещи с представители на здравни и научни институции в Япония.
Сподели в: