Върни се горе

Петгодишно споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Белгия за сътрудничество в областта на здравеопазването бе подписано днес, 26 ноември, от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и посланика на Кралство Белгия у нас Н. Пр. Филип Беке.

Споразумението предвижда двете страни да развиват и стимулират сътрудничеството в областта на здравеопазването, включително и европейските въпроси в съответствие с националните си законодателства. Министър Гайдарски заяви, че с Белгия ще се сътрудничи по линия на болничен мениджмънт, преструктурирането на болниците в България и повишаване качеството на медицинското обслужване.

В документа са очертани основните приоритетни области за сътрудничество – реформа в здравното обслужване, финансиране на здравеопазването, качество на болничната помощ и др. По време на подписването Н.Пр. Филип Беке подчерта, че Белгия също преструктурира здравната система с насоченост към гъвкав подход към всеки пациент. Двете страни ще обменят информационни документи и материали, отнасящи се до здравното им законодателство. Предвижда се и обмен на експерти с цел представяне на опит и знания по проблеми на здравеопазването.

Ще бъде създадена смесена комисия, в която участват по четирима представители от всяка страна. Тя ще подготвя работни програми и ще се свиква веднъж на всеки две години във всяка от страните за оценка изпълнението на работните програми.

Органите по изпълнението на споразумението са Министерството на здравеопазването на Република България, а от страна на Кралство Белгия - Федералната служба за обществено здраве, безопасност на храните и околната среда и Националният институт за болест и инвалидност.

Сподели в: