Върни се горе

В понеделник, 3 юли, правителствена делегация от Федерална провинция Долна Австрия, водена от министър-председателя на провинцията д-р Ервин Прьол, ще посети България и ще се срещне и разговаря с министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

В 12.30 часа в заседателната зала на МЗ министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и министър-председателят на Долна Австрия д-р Ервин Прьол ще дадат изявления за представителите на медиите.

Делегацията от Долна Австрия включва експерти и съветници от екипа на председателя на Правителството, както и изпълнителния директор на Болничния холдинг на провинция Долна Австрия д-р Андреа Кдолски.

По време на посещението ще бъдат очертани възможностите за коопериране в системата на публичното здравеопазване, което правителството на Долна Австрия може да предложи на България. Една от насоките за сътрудничество и съвместна дейност е развитието на болничния сектор.

Министър Гайдарски и д-р Прьол ще подпишат Писмо за намерения, с което провинция Долна Австрия предлага експертна помощ за изграждането на по-ефективна и ефикасна система на здравеопазване в България в интерес на пациентите.

Болничният холдинг в Долна Австрия и Здравният и социален фонд на Долна Австрия имат готовност да окажат съдействие за изграждането у нас на Университетски болничен холдинг като мрежова структура за координация на лечебните заведения. Целта е да се подобри тяхната достъпност, те да работят рентабилно с високо качество на медицинското обслужване. Наред с обмена на ноу-хау в сферата на болничното управление ще се разработват и съвместни медицински проекти. Предвижда се сътрудничество и в областта на обучението и изследователската дейност.

Сподели в: