Върни се горе

В четвъртък, 7 декември, от 12.00 ч. в залата на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция, на която ще бъде отчетено едногодишното изпълнение на туининг-проекта по програма ФАР „Генно-модифицирани, облъчени и нови храни и химикали”.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Тенчо Тенев, Главен държавен здравен инспектор, ръководител на проекта от българска страна

Г-жа Забине Кладрова, представител на Австрийската агенция по околна среда, ръководител на проекта от австрийска страна

Г-жа Милена Иванова, експерт по облъчените храни в Националния център по радиобиология и радиационна защита

Г-н Андреас Хайзенбергер, експерт по генно-модифицираните храни в Австрийската агенция по околна среда

Ръководителите на всички подпроекти от българска и австрийска страна.

Туининг-проектът е на стойност 1,05 млн. Евро. Той стартира през декември 2005 г. и ще завърши през октомври 2007 г. След едногодишно успешно изпълнение на проекта на 6 и 7 декември 2006 г. се провежда междинна работна среща на екипите за преглед и оценка на постигнатите досега резултати.

Проектът се осъществява от Министерството на здравеопазването на България и неговите поделения (Национален център по опазване на общественото здраве, Национален център по радиобиология и радиационна защита, 28-те Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве) и Министерството на земеделието и горите, а партньори от австрийска страна са Австрийската агенция по околна среда и Австрийската агенция по безопасност на храните.

Основната цел на проекта е да се гарантира защитата на здравето на потребителите от опасни химикали и безопасността на генно-модифицираните, новите и облъчените храни на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС. Действията по проекта ще допринесат за усъвършенстване на системата на здравен контрол в България върху търговията с химични вещества, препарати и продукти, облъчените, генно-модифицираните и новите храни. На пресконференцията ще бъдат представи основните направления в проекта, постигнатите резултати и предстоящите действия.

За изграждането на ефективна система на здравен контрол и надзор на пазара в областта на храните и химикалите предстои по програма ФАР доставката на лабораторно оборудване на обща стойност 2,4 млн. Евро.

Сподели в: