Върни се горе

От 14 до 17 юни 2004 г. в София ще се проведе Втората регионална среща на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за страните от Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Международната среща се провежда под патронажа на министър-председателя на България г-н Симеон Сакскобургготски, който ще я открие официално на 15 юни, в 9.00 часа.

В срещата ще участват над 100 представители от 16-те страни в региона, получили финансиране от Глобалния фонд. Това са Армения, България, Беларус, Хърватска, Естония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Таджикистан, Украйна и Узбекистан.

По подписаното на 6 юни 2003 г. Споразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд България получава безвъзмездна помощ в размер на 6 894 270 долара за периода 2003–2005 г.

В регионалната среща ще участват и представители на техническите партньори на Глобалния фонд – от Световната здравна организация, Глобалната програма на ООН за борба срещу СПИН (UNAIDS), Световната банка. Поканени са и организации, които предоставят техническа помощ по двустранно сътрудничество – като Американската агенция за международно развитие, Немската агенция за техническо сътрудничество, както и местните представители на Глобалния фонд.

Поканата България да е домакин на Регионалната конференция е израз на високата оценка, която Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария дава за последователната политика на правителството ни по проблемите на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България.

За нуждите на Глобалния фонд 35 донорски държави са предоставили 3,4 млрд. щатски долара. С 2,5 млрд. долара досега са финансирани 273 програми в 124 страни. С тях ще се обхванат 80% от хората, които живеят с ХИВ/СПИН, и около 80% от новооткритите случаи с туберкулоза.

Срещата в София има изключително важно значение за развитие на политиките и практиките по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в региона. По данни на Глобалната програма по СПИН в страните от Източна Европа и Централна Азия протича една от най-бързо разпространяващите се епидемии в света. В рамките само на няколко години броят на заразените достига между 1,2 и 1,8 млн. души. Само през 2003 г. броят на новозаразените е между 180 000 и 280 000. Най-засегнати в региона са Русия, Украйна, Естония, Латвия, разпространението на ХИВ продължава да нараства в Белорусия, Молдова и Казахстан, а в Киргистан и Узбекистан има данни за възникваща епидемия. Като цяло над 80% от ХИВ-позитивните хора в региона не са навършили 30 години.

В България към 4 юни официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 484 ХИВ-серопозитивни лица. От началото на годината са регистрирани 19 лица на възраст между 19 и 52 години, от които 13 мъже и 6 жени. Средната възраст на заразените жени е 23 г., а на заразените мъже – 34 г. Общият брой на заразените лица в София достигна 151 лица. По региони разпределението на новооткритите лица е: София – 10 лица, и 1 до 2 лица от Пловдив, Монтана, Търговище, Силистра, Бургас и Ямбол. Десет от лицата са открити като лежащо болни по повод на други придружаващи заболявания, трима са открити като кръводарители, а другите по повод на изследване по желание, като контактни на ХИВ серопозитивни лица и други причини.

Всички своевременно са били насочени към Инфекциозна болница – София за извършване на допълнителни имунологични и вирусологични изследвания и предписване на специфична антиретровирусна терапия.

Министерството на здравеопазването е главен изпълнител на програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд.

На последното си заседание, което се състоя на 18-19 март 2004 г. в Женева, Бордът на Глобалния фонд оцени изключително високо хода на изпълнение на програмата в България.

Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” има за цел да се изгради инфраструктура и да се подготвят кадри в превенцията и контрола на ХИВ/СПИН у нас; да се изгради система за надзор на заболяванията и поведението; да се създаде и въведе система за доброволно консултиране и изследване за СПИН; да се намали рисковото поведение и практиките в най-уязвимите групи – интравенозни наркомани, роми, проституиращи мъже и жени, млади хора; да се гарантира достъп до социални грижи и качествена терапия на пациенти с ХИВ/СПИН. Успешната й реализация ще допринесе да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България.

В България съществуват много добри политики и практики по превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Една от тях е възможността за безплатно консултиране и изследване за СПИН. България е една от малкото страни в региона, която осигурява безплатна антиретровирусна терапия и мониторинг на терапията и това е високо оценено от международните донорски организации. В зависимост от предписаната комбинация лечението на пациент със СПИН струва около 12 000 долара годишно.

В изпълнение на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово-предаваните болести 2001-2007 г. през юни за нуждите на Националната потвърдителна лаборатория по ХИВ бе доставена съвременна апаратура за опредялен на вирусния товар при пациенти с ХИВ/СПИН на стойност 100 000 лв.

До края на юни стартира изграждането на Национална система за епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН от второ поколение в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен. Системата включва мониторинг на промяната на поведението, най-вече на уязвимите групи.

Със средства на Глобалния фонд до края на юни ще бъдат доставени и медикаменти за лечение на опортюнистични инфекции при пациенти с ХИВ/СПИН.

На 7 юни 2004 г., след като изпълни всички условия по подписаното споразумение министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев подписа официално искане за отпускане на основния транш от 2 191 090 долара за изпълнение на дейности по програмата.

Ново признание за политиката и действията на страната ни в тази област бе получено през юни, когато България бе одобрена за участие в Европейската система за надзор над полово-предаваните болести. За тази система се очаква до края на 2004 г. Европейската комисия да отпусне над 2 млн. долара.

Борбата с ХИВ/СПИН бе основна тема на състоялата се през май 57-а Световна здравна асамблея, за заместник-председател на която бе избран министърът на здравеопазването г-н Славчо Богоев. На сесията водената от министър Богоев делегация подкрепи инициативата на Световната здравна организация “3 за 5”.Тя предвижда пренасочване на средства и усилия между страните-членки така, че в края на 2005 г. да бъде осигурен достъп до антиретровирусно лечение на 3 млн. заразени с вируса на СПИН лица. Ключова цел на тази инициатива е оказването на антиретровирусната терапия да се превърне в средство за цялостно укрепване на здравните системи в съответните страни. България подкрепя и регионалната инициатива за намаляване на цените на лекарствата, необходими за лечение на СПИН, заяви министър Богоев в изказването си пред 57-ата Световна здравна асамблея.

Сподели в: