Върни се горе

Държавата е осигурила средства в размер на 150 000 лева за закупуване на пет броя кохлеарни имплантанти, като с тях ще се покрият нуждите до края на годината.

Поради това, че единственото място за извършване на присаждане на тези имплантанти е МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД София, парите са преведени там в началото на месеца и Ръководството на болницата е обявило конкурс по ЗОП - Д.В.бр.105/08.11.2002г. за закупуването им.

В момента се подготвя цялата вътрешно-нормативна база за подбор по медицински критерии на децата, нуждаещи се от имплантантите.

Сподели в: