Върни се горе

   Директорът на Националния център за управление на трансплантациите “Бултрансплант” д-р Янко Начков и директорът на “Сайтонет” София ЕООД д-р Любомир Арсениев днес подписаха Писмо за намерения в областта на клетъчната терапия. Техен партньор у нас ще бъде Клиниката по детска онкохематология.

    Обект на сътрудничеството е производството и разпространението на авангардни терапевтични и аналитични продукти на основата на човешките клетки. Това е една изключително нова методика, до този момент в света е приложена върху 60 пациенти, но тя е бъдещето за хиляди болни и ще даде възможност на хора с чернодробна недостатъчност да живеят, да подобрят своя начин на живот, да дочакат до трансплантация на цял орган или направо да се излекуват, в зависимост от заболяването им. Тази методика ще позволи да се трансплантират панкреасни острови /и така да се лекува едно от най-разпространените заболявания като диабета/, да се заместват хондроцити и периферни нерви и др. Чрез присаждане на клетки от един дарен черен дроб могат да се спасят до петима души. Самата процедура не изисква операционна намеса, а ефектът от нея е изключително успешен. Българският филиал на известната немска фирмена група Сайтонет първоначално ще инвестира у нас 250 000 евро, а след отработване на методиката - още 2 милиона за старта на добра производствена практика. Така ще се затвори целият процес по вземане на клетки и тяхната подготовка за трансплантация и центърът ще бъде близо до пациентите, които се нуждаят от тази терапия.

   Министерство на здравеопазването и “Бултрансплант” разчитат сътрудничеството със “Сайтонет” да ускори развитието на трансплантологията у нас – доразвиване на съществуващата мрежа за даряване на органи и въвеждане на ефективни методи за адекватно и етически обосновано медицинско приложение на дарените органи, тъкани и клетки. Немският технологичен трансфер ще позволи клиничните разработки на водещи медицински университети в Хановер, Хайделберг и Берлин да дадат реален шанс за живот и на български пациенти.

   Дейността по всички дейности ще протичат в строго съответствие с българското и международно законодателство.

Сподели в: