Върни се горе

За законови промени, които да осигурят по-ефективно провеждане на реформата в болничната помощ  и подобряване на качеството на лечение се обявиха членовете на асоциациите на университетските, областните и общинските болници. Декларация с тези техни искания, приета след общо заседание на ръководствата на трите асоциации, бе връчена на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски днес, 22 февруари, от представители на сдруженията.

Според представителите на трите болнични асоциации в настоящия етап се постигна стабилизиране и подобряване на състоянието на медицинската помощ. За да продължи реформата обаче са необходими сериозни промени в законовата уредба, се отбелязва в декларацията.

Болничните директори от цялата страна настояват за промяна в законовата уредба, която да повиши размера на здравноосигурителната вноска до средно ниво за Европа. Доц. Асен Златев, изпълнителен директор на Университетска болница „Александровска” и член на ръководството на Асоциацията на университетските болници, обясни, че първоначално предложението на асоциациите е било здравната вноска да бъде увеличена до 9%, но след това се е стигнало до консенсус около 8,4%. От асоциациите настояват при вдигането на вноската финансовата тежест да падне върху осигурителите, а не върху осигурените лица.

Друго решение на трите асоциации е за промяна в законовата уредба, която да позволи справедлива конкурентност в задължителното здравно осигуряване между равнопоставени здравноосигурителни финансови институции.

Членовете на асоциацията представиха на министър Гайдарски и позицията си за промени в законодателството, чрез които представителите на болничната медицинска помощ, избрани от трите асоциации, да участват като страна в Националния рамков договор, при подготовката и подписването му. Д-р Симеон Василев, председател на Националното сдружение на областните болници, подчерта факта, че за последните две години няма подписан НРД. Асоциациите настояват за промяна на чл. 94 от Закона на здравното осигуряване, според който страни по преговори на НРД са Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз. „С искането си да участваме в договарянето ние не искаме да игнорираме Българския лекарски съюз като страна в договарянето, а искаме да участват експерти от болничната медицинска помощ, които да дават предложения за клиничните пътеки, алгоритмите и цените”, каза той по време на проведената с министър Гайдарски среща.

„Неудовлетворени сме от политическата отговорност от ръководството на БЛС, тъй като той не намери консенсус да се договори за Национален рамков договор в рамките на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който се гласува от Народното събрание. БЛС трябваше да търси предоговаряне на клиничните пътеки, а оставиха само НЗОК да се разпорежда с бюджета”, коментира още д-р Василев. Според него е необходимо болниците да се развиват занапред в условия на пазарна икономика.

В декларацията се настоява за отпадане на задължителното членство на изпълнителите на болнична помощ в една единствена съсловна организация и да се даде възможност за свободен избор на съсловна организация (камара) и др., като условие за практикуване на лекарската професия.

Ръководствата на трите организации са се обединили около становището да бъде създадена Конфедерация на болничните асоциации, която да има по-голяма тежест при решаването на проблемите в системата на здравеопазването. В нея ще бъде поканено за участие и Сдружението на частните болници у нас. Очаква се конфедерацията да бъде сформирана през втората половина на март.

В декларацията ръководствата на асоциациите заявяват готовност техни представители да участват в работните групи, сформирани към Народното събрание за изменения и допълнения на нормативната уредба, свързани с условията за финансирането и качество на болничната дейност у нас. Според доц. Асен Златев основният проблем пред болниците е липса на законодателна норма, която да улесни търговските дружества и да увеличи финансовия ресурс. Законите, приети преди 8-9 години, не отговарят на реалността сега, не са адекватни на промените в България, заяви д-р Симеон Василев.

Исканията на болничните асоциации са в съзвучие със заложените промени в проекта за Национална здравна стратегия относно разширяването на договорното начало с включването като страна в договарянето на изпълнителите на медицинска помощ, подобряване на финансирането и качеството на болничната помощ. Тези нови моменти са и сред приоритетите за законодателни промени, подготвени от Министерството на здравеопазването.

Сподели в: