Върни се горе

Днес, 27 юни, в сградата на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) директорът на института Кирил Александров връчи решението на арбитражната комисия по колективния трудов спор в МБАЛСМ „Пирогов” на двете страни по спора за определяне на минимално необходимите дейности по време на стачка.

Според решението на петчленната арбитражна комисия към НИПА, с председател Валентина Зартова, по време на стачката работниците и служителите в „Пирогов” трябва да осигурят пълен обем дейности за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ на пациентите на болницата, включително и хоспитализация, ако се налага.

Пациентите ще бъдат преглеждани по обичайната за болницата процедура, които са записани за планов прием и при констатация за необходимост от спешна или неотложна помощ, и ще им бъде оказвана такава, включително и хоспитализация на тези пациенти, ако тя е необходима във връзка с помощта.

До деня на стачката пациентите ще бъдат лекувани при пълен обем на медицински дейности.

Арбитражната комисия реши в болницата да бъде осигурено пълно работно време на целия персонал, съгласно месечния график във всички операционни на „Пирогов” и свързани с тях звена: лаборатории, аптеки, гардероб, санпропусник, приемно-консултативен блок, съдебна медицина, патоанатомия, както и техническите служби, осигуряващи медицински газове и подпомагащи технологията.

Болницата е длъжна, съгласно решението на арбитражния съд, да обезпечи целия персонал, съгласно редовния месечен график във всички клиники и самостоятелни отделения, както и извършването в необходимия пълен обем на медицински дейности във всички детски клиники на „Пирогов”.


Арбитражното дело бе образувано по искане на работодателя при МБАЛСМ „Пирогов”. Решението е окончателно.

Сподели в: