Върни се горе

Към днешна дата, 29 юли 2003 г, в Министерството на здравеопазването официално са регистрирани общо 445 ХИВ-серопозитивни лица.

Анализът на данните показва, че okoло 69 % от заразените са мъже и 31 % - жени. Запазва се тенденцията водещ да бъде сексуалният път на предаване на инфекцията - 91 %, кръвен път - 8 % и 1 % са заразени чрез предаване на инфекцията от серопозитивна майка на дете.

Само от началото на 2003 г. броят на новооткритите заразени с ХИВ лица е 43, от които 31 мъже и 12 жени. 21 от тях са от София, 7 от Варна, 4 от Пловдив, 3 от Бургас... За същия период на миналата година бяха регистрирани 27 ХИВ-серопозитивни лица, но броят на изследваните лица за ХИВ тази година е увеличен с над 12 000 лица.

Около 73 % от серопозитивните са на възраст от 20 до 39 години.

Най-младият заразен с ХИВ мъж е на 19 г., а най-възрастният - на 54 г. Най-младата заразена с ХИВ жена е на 19 г., а най-възрастната на - 33 г.

От началото на годината Министерство на здравеопазването води политика на предоставяне на максимално достъпни услуги за консултиране и диагностика на всички български граждани, които желаят да се изследват за СПИН.

Данните показват, че се увеличава броят на лицата, които посещават разкритите шест Кабинета за анонимно и безплатно изследване за СПИН в София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. В тези кабинети се предоставя напълно безплатно консултиране и изследване за СПИН, включително за лицата, които нямат семеен лекар и не са здравно осигурени. Адресите на кабинетите са посочени на сайта на Министерство на здравеопазването.

От началото на 2003 г. един подвижен мобилен кабинет предоставя безплатни консултации и диагностика за ХИВ/СПИН и полово предавани болести за най-уязвимите групи от населението. Очаква се в следващите месеци да заработи още един подобен кабинет.

Всички лаборатории на ХЕИ, Кожно-венерологичните диспансери, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по наркомании са снабдени с висококачествени тестове за диагностика на ХИВ.

Всички новооткрити лица се насочват своевременно към Инфекциозна болница - София, където се предоставя безплатна антиретровирусна терапия. Годишната терапия на едно лица с ХИВ/СПИН е на стойност от 6 000 и 11 000 $.

Тази година за дейности по изпълнението на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово предавани болести от бюджета на Министерство на здравеопазването са отделени над 4,5 милиона лева.

За целите на превенцията са предоставени 5 000 000 презерватива.

МЗ ще продължи активно да работи за изпълнение на всички дейности заложени в Националната програма за профилактика и контрол на СПИН. Тази седмица ще бъде одобрено финансирането на Местните стратегически планове в общините Бургас, Варна, Ст. Загора, Габрово и Благоевград.

Сподели в: