Върни се горе

Kъм 28 юли 2004 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 489 ХИВ-серопозитивни лица.

От началото на годината са регистрирани 24 лица на възраст между 19 и 62 години, от които 17 мъже и 7 жени. Средната възраст на заразените жени е 23 години, а на заразените мъже – 34 години.

Регистрирани са и двама чужденци от Либерия и Етиопия, които са напуснали страната.

По региони разпределението на новооткритите лица е:

София – 13 лица и 1 до 2 лица от Пловдив, Монтана, Търговище, Силистра, Бургас, Ямбол и Хасково.

Общият брой на заразените лица в София е 154 лица.

Тринадесет от новооткритите заразени са установени като лежащо болни по повод на други придружаващи заболявания, трима са открити като кръводарители, три лица са открити като интравенозни наркомани, а другите - по повод на изследване по желание, като контактни на ХИВ-серопозитивни лица и други причини.

Общият брой на заразените с ХИВ интравенозни наркомани е 15.

Всички лица своевременно са били насочени към Инфекциозна болница – София за извършване на допълнителни имунологични и вирусологични изследвания и предписване на специфична антиретровирусна терапия.

Сподели в: