Върни се горе

Във връзка с многобройни запитвания от граждани за веществата афлатоксини, намерени в пратката фъстъци, внос от Гамбия от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Варна, и за риска за здравето от тях, предоставяме следната информация:

Афлатоксините са канцерогенни вещества, които се натрупват в организма с траен ефект и повишават риска от онкологични заболявания на черния дроб. Афлатоксините се делят на 4 вида, като на най-опасният и силният от тях е съдържащият се в ядките и особено във фъстъците В1, намерен и при пратката, задържана от РИОКОЗ, Варна.

Субстратът на фъстъците е изключително подходящ за образуването на афлатоксини, като за това са необходими 3 условия.

Първият е висока температура над 30°. Благоприятни от тази гледна точка за развитието им условия има в тропическите и субтропическите страни. За България предизвиква проблем вносът от тези държави, но нашият климат не е благоприятен за образуването на тези вещества. Вторият фактор за образуването на афлатоксини е влажността на климата. Третият необходим компонент е субстратът, какъвто е този на фъстъците. При неправилното съхранение на ядките също има вероятност за образуване на афлатоксини – например, покриването им с брезент и намокрянето им от дъжд също е предпоставка за това.

Най-рисковите продукти с наличие на афлатоксини са сушените плодове, ядките и ка­фето. Животните поемат афлатоксини чрез фуражи­те, а човекът - с млякото и различни видове меса.

Афлатоксините имат свойството да се натрупват и акумулират в черния дроб на човека. Когато се достигне критичната стойност, се предизвиква промяна на ДНК-структурата и се отключва процесът на канцерогенеза. При продължителна консумация на фъстъци с наднормени стойности на афлатоксини, евентуално се отключва процесът на канцерогенеза и се предизвиква рак на черния дроб. Затова и този тип заболявания са едни от най-честите в Гамбия, Мозамбик, Уганда и Судан – страни с бедно население, консумиращо в големи количества фъстъци с високо съдържание на афлатоксини.

България е страна, чийто климат не предполага образуването на афлатоксини в ядките и това не е предпоставка за развитието на този тип онкологични заболявания.

Сподели в: