Върни се горе

Към днешна дата 1964 български граждани са декларирали волята си за дарителство на органи, като 450 от тях са изразили съгласие, а 1514 - несъгласие.

827 български граждани са включени в Националния списък на чакащите за трансплантация. 750 от тях са в листата на чакащите за трансплантация на бъбрек, 46 - на сърце, на черен дроб – 29, на бял дроб – 2.

През 2005 г. са извършени общо 18 трансплантации. Бъбречните са 15 – 7 от жив донор и 8 от трупен донор. Чернодробните трансплантации са две – по една от жив и трупен донор. Осъществена е и една трансплантация на сърце.

Трупните донори през 2005 г. са общо 5.

Тези данни съобщи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) д-р Янко Начков на състоялата се днес, 24 юни, пресконференция в Университетска болница «Александровска» по повод успешно извършената трансплантация на черен дроб от починал пациент.

Осъществената в болница «Александровска» трансплантация е първата в историята на българската медицина чернодробна трансплантация на орган, дарен от починал пациент, от изцяло български екипи. Това е безспорен успех за българската медицина и здравеопазване, с който можем да се гордеем, се казва в поздравителното писмо на министъра на здравеопазването Славчо Богоев до ръководството на болница “Александровска” и ръководителите на всички екипи, участвали в подготовката и осъществяването на чернодробната трансплантация. С нея Университетска болница “Александровска” утвърди мястото си като водещ център по бъбречна и чернодробна трансплантология в България.

От името на ръководството на Министерството на здравеопазването министър Славчо Богоев благодари на лекарите и медицинските сестри от екипите с ръководители:

- Проф. Виолета Димитрова, ръководител на Клиниката по обща и чернодробна хирургия.

- Проф. Захари Кръстев, ръководител на Клиниката по гастроентерология.-

Проф. Константин Чернев, ръководител на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести.

- Доц. Берислава Десева, ръководител на Клиниката по остра дихателна недостатъчност и интензивно лечение. -

Проф. Елисавета Наумова, ръководител на Централната лаборатория по клинична имунология.

- Доц. Пенчо Симеонов, ръководител на Клиниката по нефрология и трансплантология. -

Проф. Добрин Свинаров, ръководител на Централната лаборатория по лекарствен мониторинг и клинична фармакология.

- Проф. Камен Цачев, ръководител на Централна клинична лаборатория. -

Проф. Петър Панчев, ръководител на Клиниката по урология и национален консултант по трансплантология.

Пациентът е със стабилни физиологични показатели, присаденият черен дроб функционира, бе съобщено на пресконференцията. Много добро е състоянието на пациентите, на които бяха присадени сърце – в Университетска болница “Света Екатерина”, и на бъбреци – в “Александровска”, и те се възстановяват под наблюдението на медицинските специалисти.

Донор на четирите органа стана починалата на 21 юни в МБАЛ “Царица Йоанна” жена, чиито близки дадоха съгласието си за даряване на органите й за трансплантация.

Близките на починалата жена, които извършиха високохуманния акт да дадат съгласието си за даряване на органите й и така спасиха живота на четирима души, отсега нататък ще бъдат ВИП-пациенти на “Александровска”, обяви от името на нейния борд проф. Олег Хинков, заместник-министър на здравеопазването.

Пациентите, на които да бъдат трансплантирани, бяха определени от Изпълнителната агенция по трансплантация при строго спазване на изискванията на нормативната уредба: налично вписване на реципиента в Националния списък на чакащите, състояние на спешност, идентична кръвна група между донора и реципиента, тъканна и антропометрична съвместимост и др.

През 2005 г. за първи път бе регламентирано финансирането от МЗ на дейностите по експлантация и трансплантация на органи. Съгласно реда, определен в методиката на МЗ за субсидиране на лечебните заведения, дейностите по осигуряване на органи се заплащат от ИАТ по сключени договори между директора на агенцията и лечебните заведения – донорски центрове. МЗ заплаща за експлантираните и присадени органи след подадена от лечебните заведения информация за извършените процедури.

В националната програма по трансплантации, финансирана от МЗ, за 2005 г. е планирано на базата на методиката за финансиране за бъдат възстановени разходите на болниците за не по-малко от 50 донорски случая. На пресконференцията заместник-министър проф. Олег Хинков подчерта, че у нас има необходимия финансов и кадрови ресурс за осъществяването на необходимите трансплантации при наличието на донори на органи.

Сподели в: