Върни се горе

Правителствена делегация на Република България, водена от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков, ще участва в работата на 59-та Световна здравна асамблея, която започва своята работа в Женева в понеделник, 22 май. Асамблеята ще продължи до 27 май.

Световната здравна асамблея е Общото събрание на Световната здравна организация и е върховният, вземащ решения орган на СЗО. Неговата основна функция е определяне политиките на организацията. Асамблеята ръководи финансовата политика на СЗО и разглежда и одобрява предложения бюджет. На пленарни сесии се обсъждат докладите на Изпълнителния съвет и се дават указания относно проблеми, изискващи по-нататъшни действия, проучване, изследвания или доклади.

В Асамблеята ще участват делегации от всичките 192 страни-членки на СЗО, представители на различни специализирани агенции и организации от системата на ООН, представители на правителствени и неправителствени организации, официални наблюдатели.

Основна тема на дискусиите в пленарната зала на 59-ата Световна здравна асамблея ще бъде темата на Световния ден на здравето през 2006 г.: “Да работим заедно за здравето”. На тази тема ще бъдат посветени и обръщенията на специалните гости на сесията при откриването й.

Приоритетните въпроси, които ще бъдат обсъдени по време на 59-тата Световна здравна асамблея и по които се очаква да се приемат резолюции, са свързани с промоция на здраве в глобализирания свят, укрепване подготовката и отговора на пандемията от грип, изкореняване на полиомиелита, превенция на предотвратимата слепота и зрителните увреждания и др.

Темата “Промоция на здравето в глобализирания свят” е свързана с необходимостта от увеличаване на инвестициите за промоция като основен компонент на справедливото социално и икономическо развитие. Страните-членки на СЗО ще работят за създаване на работещ механизъм, ангажиращ правителствата в ефективното управление на социалните показатели на здравето. Ще се търси активното включване на гражданското общество, частния сектор и неправителствените организации.

“Глобална рамка за основните здравни изследвания и развитие” е друг важен проблем, който ще разискват участниците в Асамблеята. Отчита се значението на допълнителното финансиране, което трябва да се осигури за изследвания и разработване на нови ваксини, диагностики и лекарствени средства против микробите, причиняващи заболявания, включително СПИН. В тази връзка е предложена резолюция за създаване на глобален здравен и лекарствен стратегически сектор от страните-членки, за конкретна изследователска дейност и обединяване на сътрудничеството в тази област.

Сред водещите теми е и “Ролята и отговорностите на Световната здравна организация при изследванията в здравеопазването”. По традиция СЗО се ангажира с укрепване на здравните системи и подобряване на справедливостта в здравеопазването. Приоритетно ще се подпомага разпространението на научните открития за промоция и превенция на здравето и контрола върху заболяванията. В тази връзка ще се мобилизират всички необходими научни, социални, политически и икономически ресурси за изследвания и разработване на национално-изследователски политики, норми и стандарти.

Международната търговия и здравеопазването” е друг съществен проблем от дневния ред на 59-тата Световна здравна асамблея. Многостранните и двустранни търговски договори увеличават предизвикателствата пред общественото здраве. Страните-членки се приканват да създадат национален координационен механизъм, включващ министерствата на финансите, на здравеопазването, на търговията и други институции, които имат отношение към свързаните със здравеопазването аспекти на международната търговия.

Българската делегация ще даде положителна оценка на докладите по основните въпроси от дневния ред, ще подкрепи предложените резолюции и ще гласува в съответствие с общата позиция на страните от Европейски съюз.

Сподели в: