Върни се горе

На заседанието си днес, 22 април, Министерският съвет реши да предостави на Министерството на здравеопазването 5 млн. лева за реализиране на структурните реформи в здравеопазването. Средствата се отпускат в съответствие с програмата за преструктуриране на болниците с цел да се разшири достъпът на пациентите и да се подобри качеството на болничната помощ. С парите ще се финансират инвестиционни проекти и ще се достави специализирана медицинска апаратура.

Средствата ще се усвояват въз основа на месечни заявки след съответни корекции по бюджета на Министерството на здравеопазването, съобразно сроковете на изпълнението и падежите на плащанията за завършените строително-монтажни работи и доставеното медицинско оборудване.

МЗ предвижда с част от сумата да закупи нови линейки за центровете за спешна медицинска помощ. Подобряването на спешната медицинска помощ е един от приоритетите в политиката на МЗ за 2004 година.

Отпуснатите средства ще се използват и за изпълнение на инвестиционни проекти, реализирани и по линия на заема от Световната банка, за пребазиране и модернизиране на болнични лечебни заведения.

Сподели в: