Върни се горе

Контролните органи от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/ направиха 45 523 проверки в 43 667 обекта в страната през месец януари 2005 г. по прилагането на мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене и злоупотребата с алкохол.

9 625от проверките са свързани с изпълнението на чл. 54 от Закона за здравето, който забранява продажбата на алкохолни напитки. Проверени са 9 531 обекта и са издадени 2 наказателни постановления.

По чл. 55 от Закона за здравето, който регулира рекламата на алкохолните напитки, регионалните инспекции са извършили 2 949 проверки в 2 724 обекта.

По чл. 56 от Закона за здравето, който забранява тютюнопушенето в обществените места, обществения транспорт и закритите работни места, са проверени 31 412 обекта. В резултат на извършените 32 949 проверки са издадени 12 546 предписания и 95 наказателни постановления на обща стойност 5 220 лв. От тях 66 са на физически лица, а 29 на собственици и работодатели.

Най-много наказателни постановления са издадени в Благоевград – 48, на обща стойност 2100 лв. Най-честите причини за налагане на глоби са пушенето в неразрешени за целта места и неопределянето на места за пушачи и непушачи в ресторантите, кафе-аперитивите, снек-баровете и заведенията за бързо хранене.

Проверени са близо 900 превозни средства и са изпратени над 180 уведомителни писма.

Сподели в: